Waddenzuivel

Waddenzuivel is een onderzoeksproject van het lectoraat Zuivelprocestechnologie.

Wat is er aan de hand?

Op de Waddeneilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog bestaat de wens om lokaal melk te verwerken tot zuivelproducten. Door de melk lokaal te produceren, te verwerken en (deels) te vermarkten wordt de circulaire economie bevorderd. De ambitie van de Waddeneilanden richt zich met name op het ontwikkelen van duurzame streekproducten.

Wat doet het project daaraan?

De bedoeling is om meer melk op de eilanden te verwerken tot kaas. Zo is er minder transport van melk naar de vaste wal. Bij het maken van kaas ontstaat kaaswei als restproduct. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de wei te verwerken tot nieuwe producten. Op basis van een scenario-analysemodel bleek de verwerking van de waardevolle eiwitten uit de kaaswei tot ricotta en ijs het meest kansrijk.

Wat levert het project op?

De ondernemers van de Waddeneilanden zijn enthousiast over het resultaat van het project. Inmiddels is bij HVHL een vervolgproject gestart waarbij op basis van waddenmelk een hoge kwaliteit ricotta wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar meer laagwaardige toepassingen van wei zoals de bemesting van landbouwgebieden op de Waddeneilanden.

Naam lector/onderzoeker: Peter de Jong, Zuivelprocestechnologie
Looptijd project: juli 2019 t/m november 2020 - mei 2021: start vervolg project
Projectpartners: Provincie Fryslân, kaasmakerij de Terschellinger, Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog, Jur de Vries Ameland en HVHL.

Trefwoorden: