Food Waste Reduction and Food Quality Living LAB (FORQLAB)

Food Waste Reduction and Food Quality Living LAB (FORQLAB) is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate smart dairy value chains.

Wat is er aan de hand?

In Kenia gaan grote hoeveelheden van de landbouwproductie verloren voordat ze de markt of de consument bereiken. Dat heeft zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit economisch oogpunt een negatieve impact. De verliezen treffen zowel kleinschalige als commerciële producenten in alle schakels van de keten, zoals leveranciers, distributeurs, exporteurs, markthandelaren, tussenhandelaren en groothandelaren. Kleinschalige boeren ondervinden relatief gezien echter de grootste verliezen. Deze verliezen beïnvloeden in hoge mate de lokale en nationale voedselzekerheid. Dat komt niet alleen doordat boeren potentiële inkomsten mislopen en gemaakte investeringen niet terugverdienen, maar ook doordat de verliezen de lokale beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedselproducten beïnvloeden.

Wat doet het project daaraan?

Het consortium draagt bij aan structurele vermindering van voedselverliezen en verbetering van de voedselkwaliteit in de Keniaanse avocado- en zuivelketens. Het project vebindt de producenten in Kenia met Nederlandse importeurs (avocado) of lokale bedrijfsleven (zuivel). Het onderzoek vindt plaatst in twee gebieden in Kenia voor zowel avocado als zuivel; een relatief goed ontwikkelde keten in de centrale hooglanden en een minder ontwikkelde keten in west Kenia. Het toegepast onderzoek zal worden uitgevoerd door studenten van de 6 betrokken universiteiten. De resultaten worden gedeeld in living labs in de 4 onderzoeksgebieden met de lokale cooperaties als centrale partner voor kennisoverdracht.

Wat levert het project op?

Verwachte uitkomsten: twee kennisuitwisselingsplatforms ondersteund met hands-on implementatieplannen; overzicht en voorstellen voor kant-en-klare ICT- en andere technische oplossingen; communicatie- en lesmateriaal voor universiteiten en TVET's; handelingsperspectieven voor producenten en ketenpartners; en kennisoverdracht en -opname.

Naam lector: Robert Baars
Docent-onderzoekers: Marco Verschuur (projectleider), Esther Kapsoot, Peter Smit
Looptijd project: 2022-2024
Projectpartners: VHL (penvoerder), Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Inholland, Meru University of Science and Technology, Egerton University, Greenport West Holland, Kaptama Dairy Farmers Cooperative Society Ltd., Kitinda Dairy Farmers Cooperative Society Ltd., Githunguri Dairy Farmers Cooperative Society Ltd., Abogeta West Avocado Growers Cooperative Society Ltd., Nandi Avocado Farmers Cooperative Society Ltd., Airflo limited Kenya, Satori, Fairtrasa, Special Fruit (België), Ante BV, Q-point, Netherlands Food Partnership, Agrikom, KALRO, TVET-Authority.

Vertegenwoordiging projectpartners bij de start van het project in juli 2022