Duurzaam Vlees, Natuurlijk!

Duurzaam Vlees, Natuurlijk! is een onderzoeksproject van het lectoraat Sustainable dairy farming.

Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedsel dat duurzaam is geproduceerd en de herkenbaarheid daarvan in de schappen. De afgelopen jaren zijn veel keurmerken ontwikkeld, gebaseerd op verschillende aspecten van duurzaamheid. Het is echter lastig om thema’s als dierenwelzijn en het effect op landschap, natuur en biodiversiteit, en klimaatimpact te combineren tot een score van een product op duurzaamheid. Het product met de kleinste footprint blijkt b.v. niet altijd de meest duurzame optie te zijn. Vandaar de behoefte van consumenten, maar ook van veehouders en zakelijk afnemers, aan een integraal overzicht van duurzaamheidseffecten van voedselproductiesystemen.

Koeien kijken in de camera

Wat doet het project Duurzaam vlees, natuurlijk!

Doel is om een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, wensen van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen. Vanuit dit overzicht wordt een roadmap ontworpen voor doorontwikkeling van bestaande keurmerken t.a.v. criteria, methodologie en allocatie om aansluiting te vinden bij de behoeften aan informatie voor verschillende doelgroepen: veehouders, consumenten en zakelijk afnemers. Alle sectoren binnen de vlees-producerende veehouderij worden in het project meegenomen, maar er is wel in het bijzonder aandacht voor duurzame productie van vlees van rundvee.

Wat levert het project op?

Het project zal (1) een overzichtstabel opleveren van keurmerken en bijbehorende duurzaamheidscriteria, meetmethoden en de zeggingskracht daarvan in de praktijk, (2) een roadmap voor doorontwikkeling van duurzaamheidsmeting, inclusief monitoring en communicatiestrategie, (3) een overzicht dat veehouders, zakelijke afnemers en consumenten inzicht geeft in indicatoren en de eisen die keurmerken borgen en wat handvatten biedt voor een integrale visie en rekening houdt met de verschillende behoeftes en belangen van partijen, en (4) een gezamenlijke ontwikkelagenda en ‘Best practices’ handboek voor onderwijs en training van studenten en medewerkers van verschillende actoren.

Projectpartners: ’t Hoogeveld, Aeres, Boer en Natuur, Connecting Agri&Food, De 4 Vennekeshoeve, Delflandse Vleesmeesters, Dierenbescherming, Esbro, Eytemaheert, Goedewaar, Hamletz, HAS, Heihoef, Heijdravleesvee, Het Schop, InHolland, Koningshof Pluimvee BV, LLTB, LTO Noord, Meat Concepts, Natuur & Milieu Overijssel, Natuurkoeien, SMK, The Food Hub, True Food Projects, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Vion, Vleesch en Co, WereldNatuurFonds, WUR, ZLTO

Looptijd: 2019 - 2021

Meer informatie?

Neemt u voor meer informatie contact op met projectleider Wiepk Voskamp-Harkema, E-mail: [email protected]

Dit onderzoek is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Dit onderzoeksproject is onderdeel van het Centre of Expertise Groen 

Trefwoorden: