Herstel van watergebieden om koolstofuitstoot te reduceren

Herstel van watergebieden om koolstofuitstoot te reduceren is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

Wat is er aan de hand?

Natuurlijke veengebieden spelen een belangrijke rol in het klimaatsysteem van de aarde. Ze nemen structureel CO2 op uit de lucht, al duizenden jaren lang. De halfverteerde plantenresten zijn gedurende de jaren onder water terecht gekomen waardoor de afbraak (verrotting) nagenoeg is stil gevallen. Als het water verdwijnt, verdroogt het veen (3% van het wereldwijde oppervlak) waardoor vooral CO2 vrijkomt.

Wat doet het project daaraan?

Het project Carbon Connects beoogt een alternatieve werkwijze te bevorderen voor het beheer van watergebieden waarbij de CO2-uitstoot vermindert door verhoging van het waterniveau en het planten van nieuwe gewassen. Hiertoe zijn acht pilotlocaties van 3-10 hectare opgezet in Nederland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze alle veengebieden in Noordwest-Europa. Carbon Connects zal ook financieel levensvatbare bedrijfsmodellen realiseren. Dit gebeurt door de ontwikkeling van waardeketens en het aanbieden van kredietregelingen voor partijen met een relatief lage kredietwaardigheid. Dit faciliteert een brede implementatie en opschaling zonder overheidssubsidies.

Wat levert het project op?

Oplossingen in Noordwest-Europa zijn schaalbaar tot 4.500.000 hectare aan veengebieden. Carbon Connects kan een reductie van 90-180 miljoen ton aan uitstoot in Noordwest-Europa realiseren. Dit komt overeen met een reductie in het aantal auto’s van 40-80 miljoen. Het transnationale Farmer-2-Farmer leerprogramma van Carbon Connects stelt grondgebruikers in staat om ervaringen direct te delen en op te schalen. Tegelijkertijd kunnen ze actief nieuwe gebruikers zoeken aan de hand van een transnationale toolbox met het allernieuwste op het gebied van grondgebruik en landbouwpraktijken.

Lector: Emiel Elferink, Duurzaam Bodembeheer
Looptijd: 2018 - 2021
Projectpartners: Provincie Noord-Brabant (NL), The Rivers Trust (UK), Vlaamse Landmaatschappij (BE), European Landowners Organization (BE), Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique (FR), Philipps-Universität Marburg UMR (DE), Durham County Council (UK), Limerick Institute of Technology (IE), Hogeschool Van Hall Larenstein

SDG 6: schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Carbon Connects Interreg Project

Trefwoorden: