Weidevogelboeren

Weidevogelboeren is een onderzoeksproject van het lectoraat Weidevogels.

Wat is er aan de hand?

Het ene bedrijf dat zich richt op weidevogelbeheer is succesvoller dan het andere bedrijf dat zich hierop richt. De reden hiervan is dat de succesvollere ondernemer(s) meer dan gemiddeld ‘oog’ hebben voor weidevogels. Gedurende het weidevogelseizoen wordt de bedrijfsvoering van de succesvollere bedrijven in feite in dienst gesteld van de weidevogels.

Keerzijde van dit succes is dat de bedrijfsvoering (planning van beweiding en voederwinning) in de knel komt. Het mozaïek wordt te complex door bijvoorbeeld de vele weidevogelnesten, niet gemaaide stroken en laat gemaaide percelen. De verwachting is dat deze bedrijven, door de extra inspanningen voor weidevogelbeheer, economisch niet voldoende beloond worden via de huidige beheersvergoedingen.

Wat doet het project daaraan?

Doel van het project is het inzichtelijk maken van de arbeidsinspanning en extra kosten die deze weidevogelboeren maken.

Wat levert het project op?

De resultaten geven een indicatie van de extra kosten op weidevogelbedrijven. Uit het project is naar voren gekomen dat weidevogelboeren een gemiddelde arbeidsinspanning hebben van 2,3 uur per beheerde ha. Dit is minder dan nu via de huidige ANLb pakketten wordt vergoed (1 uur per beheerde ha). Uit de analyse blijkt dat zwaar beheer tot ca. 20% economisch nog goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Daarna nemen de kosten sterk toe en worden deze niet meer volledig gedekt door de beheervergoedingen. Dit komt doordat de beheervergoedingen zijn gebaseerd op een opbrengstderving op ha niveau en niet op bedrijfsniveau. In het project is een uitwerking gemaakt voor een aangepaste mozaïektoeslag om deze kosten (deels) te compenseren.

Naam lector/onderzoeker: Astrid Manhoudt/ Anne Jansma
Looptijd project: december 2022
Projectpartners: Collectieven, Alfa accountants en adviseurs