Weidevogelboeren

Weidevogelboeren is een onderzoeksproject van het lectoraat Weidevogels.

Wat is er aan de hand?

Het ene bedrijf dat zich richt op weidevogelbeheer is succesvoller dan het andere bedrijf dat zich hierop richt. De reden hiervan is dat de succesvollere ondernemer(s) meer dan gemiddeld ‘oog’ hebben voor weidevogels. Gedurende het weidevogelseizoen wordt de bedrijfsvoering van de succesvollere bedrijven in feite in dienst gesteld van de weidevogels.

Keerzijde van dit succes is dat de bedrijfsvoering (planning van beweiding en voederwinning) in de knel komt. Het mozaïek wordt te complex door bijvoorbeeld de vele weidevogelnesten, niet gemaaide stroken en laat gemaaide percelen. De verwachting is dat deze bedrijven, door de extra inspanningen voor weidevogelbeheer, economisch niet voldoende beloond worden via de huidige beheersvergoedingen.

Wat doet het project daaraan?

Doel van het project is het inzichtelijk maken van de arbeidsinspanning en extra kosten die deze weidevogelboeren maken.

Wat levert het project op?

De resultaten geven een indicatie van de extra kosten op weidevogelbedrijven. Vervolgens zal worden gekeken of het nodig is om deze bedrijven extra te compenseren door middel van het ontwikkelen van aanvullende ANLb pakketten of andere stimuleringsregelingen.

Naam lector/onderzoeker: Astrid Manhoudt/ Anne Jansma
Looptijd project: december 2022
Projectpartners: Collectieven, Alfa accountants en adviseurs