Bedrijfsmodellen zuivelketens

Inclusieve en klimaatslimme bedrijfsmodellen voor in de Ethiopische en Keniaanse zuivelketens

Inclusieve en klimaatslimme bedrijfsmodellen voor in de Ethiopische en Keniaanse zuivelketens is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains.

Wat is er aan de hand?

Om de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van zuivel in Kenia terug te brengen ondersteunt het CCAFS-project “Nationally Appropriate Mitigation Actions” (NAMA) stakeholders om activiteiten op te zetten en uit te testen. Ondanks de vele initiatieven worden good practices nog onvoldoende opgeschaald om de Keniaanse zuivelsector verder te ontwikkelen.

Wat doet het project daaraan?

Het doel van dit onderzoek is om bedrijfsmodellen van ketenactoren en ondersteunende partijen te beschrijven om kansen te signaleren voor het opschalen van klimaatslimme good practices. Hierbij zijn zes casestudies geselecteerd die betrekking hebben op de zuivelketen; drie in Kenia en drie in Ethiopië. Alle zes casestudies hebben een verschillende mate van marktgerichtheid. Drie PhD-studenten treden op als hoofdonderzoekers, elk voor twee geselecteerde ketens.

Wat levert het project op?

Voor elk van de zes ketens worden bedrijfsmodellen beschreven en aangepast voor drie of vier actoren (toeleveranciers, melkveebedrijven, zuivelverenigingen of zuivelcoöperaties en zuivelverwerkers), evenals voor één invloedrijke ondersteunende partij in de keten. In de aangepaste modellen is duidelijk aangegeven welke haalbare aanpassingen de actor moet doorvoeren en welke aanpassingen nodig zijn die buiten de macht van de actoren liggen. Er wordt gekeken naar zowel het perspectief van de actoren zelf als de verwachtingen van andere stakeholders. In totaal gaat het om zo’n 25-30 bedrijfsmodellen, plus voor elke actor zes vergelijkende situaties die zijn verdeeld over de twee landen. Een algehele analyse van de uitkomsten van de zes casestudies zal resulteren in indicatoren om op te kunnen schalen.

Lector: Robert Baars, Climate Smart Dairy Value Chains
Looptijd: 2018 - 2021
Projectpartners: Michigan State University (US), United States International University- Africa (Kenya), Jimma University (Ethiopia), AgriProFocus (NL), UNIQUE forestry and land use (Germany), Van Hall Larenstein (NL)