Duurzaam paardenvoerbeheer

Het project Duurzaam paardenvoerbeheer is een onderzoeksproject van het lectoraat Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

Circulaire landbouw is een duurzaam antwoord op de uitdagingen waar alle stakeholders in de landbouw, onder andere in de paardensector, mee te maken hebben. Er zijn momenteel 450.000 paarden in Nederland en 6 miljoen paarden in Europa. Met het groeien van de sector krijgt de paardengemeenschap ook een grotere verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, want hun impact op het milieu is groter dan vaak wordt gedacht.

Paardenvoerbeheer heeft een grote invloed op de kringlooplandbouw. De meeste paarden eten voedergewassen, diverse soorten krachtvoer en supplementen. Begrazing door paarden kan verschillende gevolgen hebben voor de biodiversiteit van bodem en planten.

Bovendien zijn er in Nederland 450.000 paarden, die elk ongeveer 7 ton fosfaat- en stikstofrijke mest per jaar produceren. Dat komt in totaal neer op ongeveer 3.150.000 ton per jaar. Een overaanbod van mineralen uit supplementen in paardenvoer kan de landbouwcyclus negatief beïnvloeden.

Kleine veranderingen in het dagelijkse paardenvoerbeheer kunnen positieve gevolgen hebben voor het milieu, de circulaire landbouw en de paarden zelf. Een gebrek aan kennis over duurzaam voerbeheer verhindert echter de effectieve integratie van paarden in de circulaire landbouw en het Europese beleid.

Wat doet het project daaraan?

Het postdoconderzoek is gericht op de verdieping van het onderwerp ‘Sustainable horse feeding management in the Netherlands, to minimize environmental impacts’. Deze postdoc gaat geschikte meetmethoden identificeren en een voetafdrukcalculator voor voerbeheer ontwikkelen. Paardeneigenaren en manegehouders kunnen die gebruiken om alles op één plaats en in sync te houden, en om eenvoudige en effectieve duurzame beslissingen te nemen die het milieu ten goede komen. De focus ligt op het behoud van bodemkwaliteit, vermindering van erosie, en behoud van schoon water en schone lucht.

De centrale onderzoeksvraag van het project is ‘Welke paardenvoerpraktijken en -metingen zijn nodig om milieuvervuiling in Nederland te verminderen en te voorkomen?’ De focus ligt daarbij op de huidige paardenvoerpraktijk, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, de milieu-impact van mineralengebruik door paardeneigenaren en de houding van paardeneigenaren ten opzichte van duurzaam paardenvoer.

Wat levert het project op?

Het postdoconderzoek levert meerdere resultaten op:

  • Een voetafdrukcalculator voor duurzamer voer in de paardensector.
  • Integratie van onderzoeksresultaten in het leerplan van ESB en verdere ontwikkeling van de duurzaamheidscompetenties van studenten.
  • Toepassing van de voetafdrukcalculator door de studenten bij workshops en opdrachten.
  • Aankondigingen in gedrukte en digitale vorm voor publicatie in nationale en internationale bronnen, onder andere van handelsbeurzen.
  • Publicaties van resultaten in relevante wetenschappelijke peer-reviewed open-access tijdschriften, te publiceren in 2023.

Naam lector/onderzoeker: Rik Eweg / Gülsah Kaya Karasu
Looptijd project: 2022 - 2024
Project partners: Pavo Horse Feeds, KNHS, Saxion University of Applied Sciences

Trefwoorden: