x3D: Monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn

x3D: Monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn - is een onderzoeksproject van het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn.

Stichting ICT for Brain, Body en Behavior, Wageningen Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Saxion Hogeschool en Universiteit Twente werken samen aan het versnellen en versterken van de informatie-, communicatie en sensortechnologie (ics, spreek uit als x) voor het monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (3D), dit doen zij onder de noemer “x3D”. De x3D focus ligt op voor productie gehouden dieren zoals koeien, geiten, schapen, varkens en kippen.

De grootste belemmering voor samenwerking rond digitalisering vormt het gebrek aan vertrouwen tussen en binnen de schakels in de keten. Het is geen automatisme om samen te werken in deze sector, omdat ondernemers behouden zijn met delen van kennis en ook onbekendheid zijn met aanpalende, ‘cross over’ sectoren (Agro/ICT). Verder is het ontwikkelen van nieuwe business modellen vaak complex. In dit project brengen we de partijen op neutraal terrein samen en slaan we een brug tussen ‘werelden’ waardoor de drempel om samen te werken wordt verlaagd. Daarnaast is er een groot verschil in kennis en kunde van MKB ondernemers qua bestuurlijke ervaring, marketingkennis of moderne innovatiemethoden. De individuele monitoring van gedrag en gezondheid van deze dieren is ten slotte tijdrovend en kostbaar. Inzet van x-technologie voor diermonitoring heeft grote potentie voor nieuwe diensten en producten rond preventie van ziekten, het verbeteren van dierenwelzijn en het verbeteren van het management.

Het project loopt van oktober 2018 tot oktober 2022.

Logo OP Oost

paard meetapparaat