Internationale samenwerking onderwijs

Internationale samenwerking onderwijs is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate smart dairy value chains.

Wat is er aan de hand?

In veel Afrikaanse en Aziatische landen is het onderwijssysteem niet te vergelijken met wat wij in Nederland normaal vinden. Vooral onze kwaliteit, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling van studenten en verbinding met bedrijfsleven zijn elders vaak onder de maat. Internationale samenwerking in onderwijs heeft als doel om de capaciteit en slagkracht van onderwijsinstellingen te verbeteren. De programma’s richten zich op 1) training van individuele en groepen docenten (soms komen die voor studie naar Nederland), 2) curriculum ontwikkeling met daarin veel aandacht voor praktijkonderwijs en interactie met bedrijfsleven, 3) ondersteuning en training management van de instellingen, en 4) promoten van gendergelijkheid.

Wat doet het project daaraan?

Dit is een cluster van kleinere en grotere projecten (€ 75.000 tot 1.500.00) die via het lectoraat werden/worden uitgevoerd.

Looptijd

Land

Soort project

Titel project

Penvoerder

2012-2020

Ethiopië

Nuffic Institutional collaboration

Capacity Development for Mizan A-TVET for better park management and wildlife conservation and utilization

HVHL

2017-2018

Ethiopië

Nuffic Tailor Made Training

Building a profitable dairy industry through enhanced practical capabilities of dairy training institutions in Ethiopia

HVHL

2017-2019

Indonesië

Nuffic Institutional collaboration

Teaching and learning in ruminant production with private sector participation

HVHL

2019-heden

Roemenië

Ambassade

Task force Borderless Network

HVHL

2019

Kenia

Nuffic Refesher Course

Assessing the impact of Dutch knowledge institutions on performance of alumni on dairy value chain governance

HVHL

2019-2022

Oost Afrika

Nuffic Institutional collaboration

East African Regional Network of Excellence in Dairy Training

 

Aeres

2019-2022

Kenia

Nuffic Institutional collaboration

Strengthening Agriculture TVET Teacher Training in Kenya and the Netherlands

Aeres

2019-2022

Indonesië

Nuffic Institutional collaboration

Upscaling strategy for the revitalization program of Agricultural SMK’s Indonesia. Ready4Work

HAS

2019-2022

Ethiopië

Erasmus+

Uitwisseling VHL docenten met Ethiopië

HVHL

2020

Ethiopië

Nuffic Refesher Course

Promoting dairy impact models in Africa through living labs by alumni of Netherlands knowledge institutions

HVHL

2020-2022

Oost Afrika

Nuffic Tailor Made Training

Building Resilient Food Systems in Protracted Crisis Situations: Fodder systems in Somaliland

HVHL

2020-2022

Oost Afrika

Nuffic Institutional collaboration

To strengthen capacity for food and nutrition systems resilience in protracted crises in the Horn of Africa (development Joint Master Programme and Short Courses)

CDI (WUR)

2022

Nigeria

Nuffic Tailor Made Training

Strengthening capacities for institutional staff and lead women along the dairy value chain in South Western Nigeria

HVHL

2022-2024

Kenia

Erasmus+

Uitwisseling VHL docenten met Kenia

HVHL

 

Wat levert het project op?

Alumni zijn ronduit enthousiast wanneer ze hun HVHL cursus of diploma gehaald hebben. De spin-off van de honderden alumni wereldwijd is groot. Naast hun individuele groei is er effect op hun organisaties of bedrijven waar ze werken, met meer enthousiasme, netwerken, daadkracht en kennis. Vooral de bijdrage aan zelfvertrouwen zien we in de praktijk terug. De alumni worden ook breed ingezet als consultants of experts in de uitvoering van Nederlandse samenwerking via een veelheid van projecten.

Naam lector/onderzoeker: Robert Baars
Docent onderzoekers:
Velp: Marco Verschuur, Johan Meinderts, Annemarie Westendorp, Leonoor Akkermans, Ben Rankenberg, Astrid van Rooij, Nellie van der Pasch
Leeuwarden: Jacob Duinstra, Nyasha Ngirande, Peter Smit