Herkomstbepaling PAKs in kruiden

Herkomstbepaling PAKs in kruiden is een onderzoeksproject van het associate lectoraat Veiligheid in de voedselketen.

Wat is er aan de hand?

In Europa worden diverse kruiden geteeld, geïmporteerd en verwerkt voor de voedselconsumptie en medicinale toepassingen. Vanaf 2015 zijn er Europese normen van kracht voor de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in gedroogde kruiden. Sindsdien is onverwachts duidelijk geworden dat er in diverse kruiden onder andere uit Europa, PAKs aanwezig zijn in concentraties boven de door de EU vastgestelde maximale niveaus van PAKs in gedroogde kruiden. Om te kunnen voldoen aan de normen is het van belang de oorzaak van de PAK gehalten te achterhalen.

Wat doet het project daaraan?

Het huidige onderzoek heeft als doel het achterhalen van de herkomst van PAKs in gedroogde kruiden en het formuleren van mogelijke (gehalte reducerende) maatregelen en adviezen waarmee bedrijven die actief zijn in de kruidensector, producten kunnen (blijven) leveren die voldoen aan de geldende normen.

Wat levert het project op?

  • Ketenanalyse van aanwezigheid PAKs in kruiden
  • Inzicht in overdracht van PAKs uit grond naar kruiden op basis van experimenteel onderzoek
  • Inzicht in de onderbouwing en de toepasbaarheid van EU-normen
  • Advies over gehalte reducerende maatregelen om producten te kunnen (blijven) leveren die voldoen aan de geldende normen

Naam lector/onderzoeker: Marije Strikwold
Looptijd project: 2018 - 2019
Projectpartners: VNK Herbs, NPN, EUROPAM en HVHL.

Trefwoorden: