Verduurzaming van Palmolie Plantages

Verduurzaming van Palmolie Plantages in Maleisië en Indonesië is een onderzoeksproject van het lectoraat Oliepalm en tropische bossen.

Wat is er aan de hand?

De discussie omtrent palmolie en duurzaamheid speelt al een aantal jaren. Aan de ene kant biedt de teelt van palmolie ongekende mogelijkheden voor de agro-food industrie en lokale boeren in tropische landen. Aan de andere kant is er veel protest van milieu groepen en lokale groepen omdat landrechten worden geschonden en het milieu zwaar wordt aangetast.

Wat doet het project daaraan?

In dit project werken we met collega’s uit Maleisië en Indonesië aan het verbeteren van de criteria en indicatoren van duurzame palmolie. Hierdoor zullen afnemers van palmolie met meer zekerheid kunnen vaststellen of palmolie echt duurzaam is geteeld.

Wat levert het project op?

Het project heeft een reeks achtergrond documenten opgeleverd voor de RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil). Deze kunnen worden gedownload op onze website (www.sensorproject.net) en worden gebruikt door betrokken partijen bij de palmolie industrie, NGO’s, en beleidsmakers van overheden. Ook geven we advies aan de RSPO bij het opstellen van verbeterde richtlijnen voor het certificeren van kleine palmolie boeren.

Associate lector: Peter van de Meer, Oil Palm and Tropical Forests
Looptijd: 2016 - 2020
Budget privaat: 80.000 euro per jaar
Projectpartners: WUR, Oxford University UK, UNLAM Indonesia, UPM Malaysia, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)

 

Trefwoorden: