ECODAMI

Project ECODAMI is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine management and conservation.

In het RAAK-publiek project ECODAMI (Ecologisch Optimale en Duurzame Alternatieve materialen voor Mariene Infrastructuur) werkt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) samen met publieke partijen Waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat, Public Entity Saba en partners uit zowel de bouwkundige als ecologische hoek aan de interdisciplinaire vraag “Welke alternatieve materialen kunnen gebruikt worden om mariene infrastructuur te verduurzamen en tegelijk de onderwaternatuur te verrijken?”

Pilot experiment alternatieve materialen Lauwersoog haven
Pilot experiment alternatieve materialen Lauwersoog haven

CO2-footprint reductie

Wereldwijd zorgen riffen, gebouwd door biobouwers zoals koralen en schelpdieren, voor belangrijke ecosysteemdiensten waaronder kustveiligheid, visserij en recreatie. Deze riffen staan echter onder toenemende druk en door het verlies van natuurlijke harde substraten gaat ook de biodiversiteit en productiviteit van het mariene ecosysteem achteruit. Tegelijkertijd is er juist een toename van kunstmatig hard substraat voor mariene infrastructuur, zoals dijken, havens en golfbrekers. Vanwege de goede verwerkbaarheid en grote toepasbaarheid, is het meest gebruikte materiaal voor mariene infrastructuur beton. Beton heeft echter grote nadelen: 1) De cementindustrie is verantwoordelijk voor 5-7% van de wereldwijde CO2-uitstoot en 2) op beton groeien door de suboptimale chemische samenstelling andere bentische gemeenschappen dan op natuurlijke riffen. De komende jaren zal er, door klimaatverandering en economische ontwikkeling, nog meer op zee gebouwd worden. Er is daarom een wereldwijde noodzaak voor materialen die een lagere CO2 footprint hebben dan beton en ecologisch beter functioneren.

Moreef artificieel rif bij Saba (Caribisch Nederland)
Moreef artificieel rif bij Saba (Caribisch Nederland)

Interdisciplinair onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden worden alternatieve materialen voor beton geproduceerd en getest op conventionele eigenschappen zoals verwerkbaarheid en sterkte. De meest kansrijke materialen worden in experimenteel labonderzoek getest op de vestiging van indicatorsoorten, waarna de best functionerende materialen worden gecombineerd. Via experimenteel veldonderzoek in de Waddenzee, de Zeeuwse delta en bij Saba (Caribisch Nederland) wordt de ontwikkeling van bentische gemeenschappen op de proefblokken onderzocht en wordt een laatste selectie gemaakt. Op deze manier resulteert het ECODAMI project in duurzame en ecologisch optimale bouwmaterialen die direct toepasbaar zijn in mariene infrastructuur. Om dit optimaal te kunnen doen is een interdisciplinair consortium samengesteld. HVHL werkt in het ECODAMI project samen met diverse kennisinstituten: Technische Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Zeeland en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast zijn publieke partijen Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterschap Noorderzijlvest en  Saba Public Entity betrokken en ook de bedrijven NETICS, Witteveen+Bos, Bioclear Earth, Acroniq en de Leeuwarder betoncentrale.

Dit onderzoek valt binnen het thema Reef restoration, van de onderzoeksgroep Coastal and Marine Management and Conservation. Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar interventies die rifherstel kunnen versnellen. Volg het ECODAMI project en andere Reef restoration projecten via https://www.facebook.com/reefrestorationVHL/

Wil je meer weten over ECODAMI? Neem contact op met [email protected].

Wil je meer weten over het Reef restoration onderzoek van HVHL? Neem contact op met [email protected].

Oesters en mossels (Lauwersoog)
Oesters en mossels (Lauwersoog)