AROSSTA

AROSSTA is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine management and conservation.

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), STENAPA, SCF, Wageningen Marine Research, CNSI en Golden Rock Dive Centre werken samen in het AROSSTA (Artificial Reefs on Saba and Statia) project aan natuurherstel door middel van de inzet van artificiële riffen.

De koraalriffen van de Caribisch Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba zijn van groot ecologisch en economisch belang. De afgelopen decennia is de kwaliteit van dit ecosysteem echter ernstig achteruit gegaan. Door een opeenstapeling van bedreigingen is de hoeveelheid driedimensionale structuur op het rif afgenomen. Herbivore sleutelsoorten, zoals de zee-egel, zijn verdwenen door een gebrek aan schuilplaatsen. Het gevolg is dat het rif overwoekerd wordt met algen, die nieuwe koraalaanwas bemoeilijken en zo voorkomen dat het rif zich herstelt; het ecosysteem zit vast in een neerwaartse spiraal. Lokale natuurbeheerorganisaties STENAPA en SCF willen artificiële riffen inzetten, om het ecosysteem door middel van “Building with Nature” te herstellen.

Artificiële riffen zorgen voor een directe toename van driedimensionale structuur. Ze worden wereldwijd in toenemende mate gebruikt, maar de doeltreffendheid hangt in sterke mate af van hoe er rekening is gehouden met de lokale omstandigheden en doelstellingen. Als de riffen goed functioneren kunnen sleutelsoorten herstellen en kan koraal zich weer vestigen. De natuurbeheerorganisaties willen weten hoe artificiële riffen optimaal bij kunnen dragen aan het herstel van het koraalrif ecosysteem bij St. Eustatius en op de Saba bank.

Hiervoor worden verschillende soorten artificiële riffen gebouwd van lokaal natuursteen en van veelgebruikte “reef balls”. De functionaliteit van de verschillende soorten artificiële riffen wordt bepaald door gedurende anderhalf jaar de vestiging van zee-egels, vissen en koraal te onderzoeken en deze gegevens te vergelijken met het natuurlijke koraalrif. Na afloop van dit project zal duidelijk zijn welk type artificieel rif het meest geschikt is voor beide onderzoekslocaties. Daarnaast wordt duidelijk wat het effect is van het gebruikte materiaal en het aanbrengen van extra schuilplaatsen op de functie van artificiële riffen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in hoeverre artificiële riffen een bijdrage leveren aan het herstel van aangrenzende gebieden. Omdat het onderzoek uitgevoerd wordt op twee locaties, met contrasterende omstandigheden, zullen de resultaten van regionaal belang zijn om bestaande en toekomstige artificiële riffen optimaal te laten functioneren. Het AROSSTA project brengt de mogelijkheid om koraalrif ecosystemen doeltreffend te herstellen een belangrijke stap dichterbij.

Project AROSSTA won tijdens het SIA-Congres 2018 de tweede prijs van de RAAK-awards. Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO), wil met de prijs de bekendheid en kwaliteit van praktijkgericht onderzoek door hogescholen bevorderen.

Wil je meer weten over AROSSTA? Neem contact op met [email protected].

Fish assemblages of three common artificial reef designs during early colonization Bekijk
Bionews: Designing the optimal artificial reef Download
Kick-off projects to restore nature on St. Eustatius (EN) Download(pdf - 879kB)
Artificial reefs on Saba and Statia June 2017, Reefs are being deployed Download(pdf - 691kB)
Artikel New Scientist Lees hier
Artikel Bionieuws Download(pdf - 1,2MB)