MicroMelk

MicroMelk is een onderzoeksproject van het lectoraat Eiwittransitie.

Wat is er aan de hand?

Dit onderzoek is ontstaan uit de resultaten van project Bodem en Humane gezondheid. Project Bodem en Humane gezondheid zet zich in om de relatie tussen bodemmicrobioom, gewasvoedingsstoffen en humane gezondheid (darmmicrobioom) vast te stellen. Echter, is naast gewas van de Friese bodem, de melk van de Friese koeien een belangrijk product wat mogelijk gelinkt kan worden met de micro-organismen in de bodem? Binnen project Bodem en Humane gezondheid zijn de eerste resultaten veelbelovend. Door een relatie vast te stellen tussen de micro-organismen in de bodem en de melk samenstelling van de koeien van Friese veehouders kan er een uniek onderscheid worden gemaakt tussen melk van Friese veehouders en de rest van Nederland.

Wat doet het project eraan?

In dit project doen we pioniersonderzoek naar het verband tussen het bodemmicrobioom, nutriënten in grasland en melksamenstelling van veehouders in Friesland.

Wat levert het project op?

Inzicht in de mogelijke relaties tussen bodem en melksamenstelling om vervolgonderzoek op te zetten.

Lector/onderzoeker: Martina Sura-de Jong, Marije Strikwold, Koos Oosterhaven, Kika Lewak, Anna de Souza Silva, Dewi van den Berg, Ruben Buis, Sophie van Ittersum
Looptijd: juni 2023 – december 2023
Projectpartners: Biosintrum, Eurostyle BV