Buurtbedrijf

Dit project wordt uitgevoerd in het OmgevingsLAB.

Onderzoek naar buurtbeheer in de Dreven, Den Haag

Wat is er aan de hand?

In wijken met veel sociale huurwoningen zijn doorgaans veel uitdagingen voor zowel bewoners op individueel vlak als voor de gehele leefomgeving van de buurt. In de wijk Dreven in Den Haag ontstaat verloedering van de fysieke ruimte als gevolg van veel (zwerf)vuil op straat. Daarnaast is een deel van de buurtbewoners (langdurig) werkloos. De gemeente Den Haag wil graag meer stemmen uit de wijk horen, zodat zij kan inspelen op de behoeften van buurtbewoners van Dreven.

Wat doet het project er aan?

Het ontwerpen van een businessplan voor een buurtbedrijf dat de mogelijkheden bij de woningcorporatie Staedion, gemeente den Haag en leer-werkbedrijven wil onderzoeken om bewoners aan de slag te laten gaan in hun eigen omgeving, in ruil voor waardering en beloning.

Wat levert het project op?

Dit project draagt op lange termijn bij aan de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners. Een van de wenselijke uitkomsten van het project is dat bewoners meer naar elkaar omkijken, maar ook naar de fysieke staat van de buurt. Daarnaast bevordert het project dat bewoners (weer) te participeren op de arbeidsmarkt, zodat bewoners meer financieel onafhankelijk worden en hun zorgen verminderen.

Looptijd project:

Het businessplan wordt gemaakt binnen een half jaar, hierna nemen Staedion en gemeente Den Haag het project over.

Naam lector/onderzoeker: Suzanne van der Meulen
Opdrachtgever en projectpartners:  Staedion, Gemeente Den Haag
Contactpersoon vanuit OmgevingsLAB:  Frans van den Goorbergh
Betrokken opleidingen/docenten:   Management van de Leefomgeving