Biologisch (land)bouwen in Friesland

Biologisch (land)bouwen in Friesland  is een onderzoeksproject van het lectoraat Sustainable dairy farming.

Wat is er aan de hand?

De provincie Friesland streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025. Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én duurzaam economisch renderend is. Biologische landbouw valt onder de noemer van duurzame, natuurinclusieve landbouw. De provincie streeft naar 10.000 hectare in biologisch gebruik in 2025. In 2015 was dit nog 7.000 hectare.

Koeien in kruidenrijk grasland

Wat doet het project daaraan?

Het doel van het 3-jarige project is om gericht advies en begeleiding te bieden aan (toekomstige) Friese agrarische ondernemers in de melkveehouderij en akkerbouw bij een optimale verduurzaming op bedrijfsniveau op basis van een biologische bedrijfsvoering met economische perspectieven. Hiertoe zijn drie activiteiten omschreven.

 1. Er worden individuele adviesgesprekken gevoerd over omschakeling naar biologische landbouw en verkenning van de bedrijfseconomische consequenties van deze omschakeling.
 2. Er worden drie verschillende studiegroepen per jaar opgezet: oriëntatiegroep, omschakeling groep en biologische groep, incl. docenten, onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) om effectief bruikbare praktijkkennis te ontwikkelen en te delen.
 3. Kennisvragen van agrarische ondernemers worden verzameld en uitgewerkt in een aantal opleidingen van HVHL.

Samenwerking wordt gezocht met project in Groningen en Friesland gericht op akkerbouwers.

Wat levert het project op?

Per jaar wordt verwacht het volgende te halen:

   • Vijftien melkveehouders hebben een individueel gesprek gehad over praktische mogelijkheden van omschakeling, waarvan acht verder gaan met een bedrijfseconomische verkenning van de omschakeling.
   • Studiegroep Oriëntatie: zes bijeenkomsten worden georganiseerd met acht gangbare melkveehouders en docent/onderzoekers/studenten van HVHL om kennis te maken met de achtergronden en praktijk van het biologisch boeren, wegnemen van vooroordelen, inpassen van de wetgeving en praktische maatregelen.
   • Studiegroep Omschakeling: vijf bijeenkomsten worden georganiseerd met acht gangbare melkveehouders die in omschakeling gaan of zijn en docent/onderzoekers/studenten van HVHL om een passende omschakelstrategie te formuleren waarbij kennis en ervaring van ervaren biologische bedrijven wordt uitgewisseld.
   • Studiegroep Biologisch: vijf bijeenkomsten worden georganiseerd met acht melkveehouders die al een biologische bedrijfsvoering hebben en docent/onderzoekers/studenten van HVHL om hun kennis en ervaring onderling te delen.
   • Opzetten en uitvoeren van een excursie naar een biologisch bedrijf in Nederland (buiten Friesland) en één in Duitsland of Denemarken voor de deelnemers van de verschillende studiegroepen.
   • Studenten van m.n. Associate degree Melkveehouderij – biologisch en de bacheolor Dier- en Veehouderij kennis laten maken van de Biobarometer en Biocalculator en deze kennis toe te passen door in gesprek te gaan met een aantal agrarische ondernemers en voor hen een omschakelplan op te zetten.

Lectoraat: Duurzame Melkveehouderij, Wiepk Voskamp-Harkema
Looptijd: 2020 - 2022
Budget publiek: 246.945,- euro
Budget privaat: 51.150,- euro
Projectpartners: Ekopart, Feriening Biologyske Boeren Fryslan, HVHL