Sustainable Dairy Farming

Werken aan de ontwikkeling van een (inter)nationale professionele, marktgerichte, duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Melk en zuivelproducten vormen een essentieel onderdeel in het leven van een toenemend aantal mensen. Voor baby’s is er de zuigelingenvoeding, bijna iedereen drinkt een glas melk bij het ontbijt of de lunch en wie neemt er niet een lekkere bak yoghurt of vla na het avondeten?

Door de toenemende wereldbevolking neemt de wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten ook toe, terwijl deze internationale zuivelmarkt steeds meer een open en concurrerend karakter krijgt. Daarnaast winnen biologische producten steeds meer aan terrein en hechten consumenten en producenten meer waarde aan duurzaamheid. Herkomst van en verhalen achter producten maken een steeds groter wordend deel uit van het productieproces. Dit biedt Nederlandse zuivelbedrijven kansen om haar historisch sterke positie verder uit te breiden. Internationaal concurrerende en verantwoorde melkveehouderij vereist geavanceerde landbouwsystemen volgens de Nederlandse normen en een samenleving die hier de ruimte voor wil geven. Om dit draagvlak te creëren moet o.a. rekening worden gehouden met de biologische en duurzame aspecten waar iedere voedingsmiddelenindustrie vandaag de dag wereldwijd mee te maken krijgt.

Als groene ‘University of Applied Sciences’ worden deze aspecten binnen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) breed gedragen, niet alleen binnen het onderwijs maar ook in het onderzoek. Praktijkgericht en toekomstbestendig zijn belangrijke kernbegrippen binnen ons Applied Research Centre, van waaruit ons lectoraat opereert. Wij voeren praktijkonderzoek uit voor, met en in de beroepspraktijk met betrokkenheid van studenten en docenten van HVHL. Lokaal en internationaal werken wij aan projecten die niet alleen het bedrijfsleven verder helpen, maar die zorgen voor een wereld die wij door kunnen geven aan volgende generaties. Het lectoraat Dairy werkt aan toekomstbestendige innovaties en onderzoeken voor een nieuwe generatie professionele melkveehouders en erfbetreders.

Over de lector

Lector:                                              Dr.Ir. Wiepk Voskamp-Harkema
Email:                                                [email protected]
Telefoon:                                          058 284 64 84

Kenniskring

Het lectoraat wordt ondersteunt door een kenniskring. In de kenniskring nemen docentonderzoekers deel. Zij zijn direct of indirect betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksprojecten en de uitrol van de ontwikkelde kennis naar het onderwijs.

Onze projecten worden medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).