Climate smart dairy value chains

Het lectoraat Climate smart dairy value chains, vrij vertaald “Klimaatverantwoorde Zuivelketens”, draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen via duurzame melkproductie en efficiënt georganiseerde zuivelketens. Klimaatverantwoorde melkveehouderij (definitie FAO) omhelst: 1. duurzame verhoging productiviteit; 2. aanpassing (adaptatie) of voorkomen (mitigatie) milieueffecten; 3. vermindering uitstoot van broeikasgassen. Concreet gaat om het uitstootvermindering van stikstof (ammoniak) en carbon footprint (de optelsom van koolstofdioxide, methaan en stikstofoxides). Circulaire landbouw, biodiversiteit en verdienmodellen zijn hiermee verweven. Het lectoraat onderzoekt hoe ketensamenwerking hieraan bijdraagt via technische én organisatorische aspecten (governance).

De uitdagingen in Nederlandse en westerse zuivelsector zijn anders dan in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. In Nederland is er grote druk vanuit de politiek en maatschappij om te extensiveren terwijl in Afrika de roep om productieverhoging onverminderd voort gaat. En nog steeds kijkt men naar Nederland als groot voorbeeld. Het lectoraat CSDVC heeft drie focuslanden of -gebieden voor onderzoeksactiviteiten: Nederland, oost Afrika (Ethiopië, Kenia, Oeganda) en west Afrika (Nigeria, Ivoorkust). De landenkeuze sluit aan bij Nederlandse private zuivelsector partners om te investeren in oost en west Afrika. CSDVC zal zich in Nederland richten op het handhaven of extensiveren van de melkproductie en het verlagen van de milieu-impact, en in ontwikkelingslanden op een duurzame productiestijging met minimale milieu-impact alsmede op inclusieve relaties binnen de keten.

Het lectoraat CSDVC heeft drie onderzoeksvragen en voor alle drie geldt "in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden":

 • Wat zijn optimale klimaatverantwoorde melkveehouderij- en zuivelketenpraktijken?
 • Wat zijn de sociaaleconomische voordelen en waardevermeerdering van veel belovende melkproductie- en zuivelketenpraktijken?
 • Wat zijn effectieve strategieën om duurzame praktijken op te schalen?

De eerste onderzoeksvraag gaat over technische aspecten, terwijl de tweede en derde over keuzes van de mens gaan.

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Robert Baars (1962) studeerde in 1988 af in Tropische Veehouderij (M.Sc.) en verdedigde in 1996 zijn proefschrift, beide aan de Universiteit van Wageningen. De integratie van onderwijs, toegepast onderzoek en de landbouwpraktijk vormde de rode draad in de loopbaan, zowel in Nederland als in de internationale (tropische) context. De inhoud richtte zich aanvankelijk op rangeland management maar in de loop der tijd veranderde dat richting de zuivelketen en klimaatverantwoorde melkveehouderij. De uitgebreide internationale ervaring van >30 jaar omvat 13 jaar 'wonen en werken' in het buitenland in respectievelijk Zambia, Costa Rica en Ethiopië. Sinds 2002 is Robert medewerker van Hogeschool Van Hall Larenstein, met focus op de ontwikkeling en implementatie van VHL Master programma's en internationale projecten, waaronder diverse internationale consultancy opdrachten in hoger onderwijs. 

Onderzoeksprojecten hebben tot 25 gerefereerde wetenschappelijke publicaties geleid.

Kenniskring (2022)

Het lectoraat CSDVC ondersteunt en inspireert vijf VHL studies:

 • Master Agricultural Production Chain Management
 • Master Innovative Dairy Chain Management
 • Bachelor Dier- en Veehouderij
 • Bachelor Bedrijfskunde en Agribusiness
 • Bachelor International Development Management

HVHL-medewerkers in de kenniskring van het lectoraat:

 • Marco Verschuur (Master APCM)
 • Jacob Duinstra (Master IDCM)
 • Esther Kapsoot (Master IDCM)
 • Nyasha Ngirande (Master IDCM)
 • Ronald Zom (Bachelor Dier en Veehouderij)
 • Martien de Haas (Bachelor Dier en Veehouderij)
 • Peter Smit (project manager)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het lectoraat, stuur dan een email met uw vraag naar [email protected].

Inaugurele rede Download