Management of Forested Landscapes

Management of Forested Landscapes

Het lectoraat Management of Forested Landscapes houdt zich bezig met opnieuw vergroenen van het landschap door ontwikkeling van klimaatslim ecosysteembeheer in delta's en de aanvoersystemen daarvan. We zien een groen landschap voor ons waar het onderhoud en de verbetering van ecosysteemdiensten samengaan met de economische winst die wordt 'geoogst' door mensen. We ontwikkelen groene oplossingen om ecosysteemdiensten te behouden en tegelijkertijd duurzame, natuurinclusieve, klimaatadaptieve bedrijfsmodellen en korte waardeketens te creëren. We werken samen met ondernemers, overheden, kennisinstellingen en de maatschappij om gedeelde waarde te genereren met een zo groot mogelijke impact in combinatie met minder sociale, economische en ecologische risico's. Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt het lectoraat samen met de opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Diermanagement (specialisatie Wildlife Management), Bedrijfskunde en Agribusiness, International Agribusiness, Land- en Watermanagement, en International Development Management, met de drievoudige benadering van praktijk, onderwijs en onderzoek.

Belangrijkste focus

Boslandschappen

Een boslandschap is veel meer dan wat bomen of struiken op een stukje grond. Het kan om van alles gaan, van landbouwgrond zoals voedselbossystemen tot inheems bos. Mensen wonen van oudsher in boslandschappen, hebben ze gevormd en ontworpen, en hebben er profijt van. Om recht te doen aan dit intrinsieke verband, hebben we een aanpak en mentaliteit nodig waarbij natuur, economische winst en maatschappelijke waarde allemaal een plaats hebben. Boslandschappen zijn in feite van essentieel belang voor in totaal 1,3 miljard mensen, die er voor hun levensonderhoud rechtstreeks van afhankelijk zijn. Opnieuw vergroenen van het landschap wil dus niet alleen zeggen dat het natuurlijk kapitaal versterkt wordt. Het gaat ook om ontwikkeling van natuurinclusieve bedrijfsmodellen, genereren van innovatieve 'groene' korte waardeketens ter versterking van de lokale markten, en creëren van nieuwe manieren van ondernemerschap die bijdragen aan de opbouw van een circulaire economie. Voor deze duurzame en klimaatslimme ontwikkeling is een geïntegreerde aanpak nodig. Het beheer van bomen, land, water en dieren moet samengaan met een brede, gecoördineerde inzet die sociale en technologische innovatie kan opleveren op basis van vraag.

Het verband tussen boslandschap en voedselzekerheid

De conventionele landbouw voedt een groeiende bevolking ten koste van het natuurlijke kapitaal op aarde. Tegen 2050 is er voedsel nodig voor naar verwachting bijna 10 miljard mensen. We staan voor een onvermijdelijke keus: doorgaan met het produceren van voedsel zoals we nu doen, met als gevolg beschadiging en uitputting van de bron van ons levensonderhoud, of overstappen op veerkrachtigere, eenvoudiger aan te passen voedselproductiesystemen die gedeelde waarde kunnen opleveren.

Systemen op basis van bos en bomen vormen een belangrijke bron voor de voedselproductie en voeding. Zo zijn voedselbossen (agroforestry) een natuurinclusief landbouwsysteem dat gevarieerder en voedzamer voedsel kan leveren, ecosysteemdiensten kan verbeteren, zoals koolstof vastleggen en een leefgebied vormen voor wilde dieren. Daarnaast kunnen voedselbossen nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatieve bedrijfsmodellen om een breder aanbod aan hoogwaardige verkoopbare producten te leveren. In een wereld waar intensivering nog de norm is, kunnen we deze overstap naar natuurinclusieve voedselproductiesystemen niet zomaar maken. Daarvoor zal er een multifunctionele en geïntegreerde aanpak van landschapsbeheer moeten komen. Plattelandsgemeenschappen en ondernemers moeten de kans krijgen om mee te denken over nieuwe boslandschappen die op de langere termijn rendabel zijn en daarnaast natuurlijk en sociaal kapitaal opleveren.

Om groene oplossingen voor klimaatadaptieve landbouw te ontwikkelen, doen we actiegericht onderzoek naar innovatieve ontwerpen van landbouwproductiesystemen, bijvoorbeeld voedselbossen. Daarbij kijken we naar circulair hulpbronnengebruik (bijvoorbeeld bodem- en waterbehoud), rendabele bedrijfsmodellen en rechtvaardig beheer van natuurlijke hulpbronnen. We willen de (toekomstige) boeren helpen bij de overstap naar klimaatadaptieve landbouw.

Over de lector

Euridice Leyequién is al ruim 15 jaar werkzaam als onderzoeker en adviseur op het gebied van wereldwijde veranderingen in boslandschappen en agro-ecosystemen, met de nadruk op menselijk aangedreven ecosystemen zoals voedselbossen. Ze is senior-onderzoeker met nationale en internationale leidinggevende ervaring. Eurídice is in 2016 officieel aangesteld als docent Beheer van Boslandschappen. In de afgelopen vier jaar heeft ze met haar team projecten opgezet in Nederland, Spanje, België, Roemenië, Ethiopië, Indonesië en Brazilië, onder andere gefinancierd door de Europese Unie (zie www.farm-life.eu), het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie https://vimeo.com/371928517) en NUFFIC.
 

Euridice Leyequién
Euridice Leyequién

De kenniskring

Eurídice Leyequién Abarca, PhD
Lectoraat Management of Forested Landscapes
Albertien Kijne, MSc
Tropische gewaswetenschappen, Tuinbouw
Marcel Rompelman, PhD
Land- en Watermanagement
Johan Meinderts, MSc
Tropische landbouw, Veeteelt
Daan van der Linde, MSc
Leiderschap in duurzaamheid
Pleun van Arensbergen, PhD
Gendergelijkheid
Ronald Boertje, MSc
Geo-informatica
Freek Rurup, MSc
Landschapsarchitectuur
Hans van den Dool, MSc
Bodembeheer
Suzanne van der Meulen, MSc
Duurzame regionale voedselsystemen
Peter van der Meer, PhD
Docent Duurzame palmolie en Tropische bossen
Gina Reindsen
Financiële en Bedrijfseconomische Zaken

 

Kenniskring Management of Forested Landscapes
Kenniskring Management of Forested Landscapes

Meer weten?

Wilt u meer weten over de het lectoraat Management of Forested Landscapes? Mail uw vraag dan naar Euridice Leyequien Abarca of bel naar +31 (0)58 284 63 31 (Nelleke Fledderus, secretariaat).