Smart Animal Welfare Management

De populatietrends van soorten zijn belangrijk omdat ze een maatstaf zijn voor de algehele gezondheid van ecosystemen, en dus onze samenleving. Wereldwijd is klimaatverandering  hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit in de komende decennia. Er is dringend een diepgaande culturele en systemische transitie: een overgang naar een samenleving en economisch systeem dat respect heeft voor de natuur en het dier. Conservatie van dieren populaties, het begrijpen van de benodigde fysieke omgeving, gezondheid, benodigde (biodiversiteit van de) voeding en gedrag van dierpopulaties en van individuele dieren dragen bij aan deze culture en systematische transities in de leefomgeving van mens, dier en plant. Daarvoor is een integrale systeembenadering, waar diergezondheid, diergedrag, natuurlijk en aangepast gedrag en dierenwelzijn een relevant onderdeel van zijn, noodzakelijk. De uitkomsten van ons onderzoek wordt gebruikt om de kwaliteit van leven van de dieren te verbeteren in de bovengenoemde transities. Hiervoor zijn o.a. data en data-science methoden nodig, waarbij de nadruk op de participatie van en de vertaling naar de beroepspraktijk ligt.

Het lectoraat wil met behulp van slim en data-gedreven monitor- systemen en management het diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren in de transities op het gebied van leefomgeving van het dier en  (bio)diversiteit. Het lectoraat kiest voor drie onderzoeksprogramma’s gericht op wilde dieren, non-productie dieren en productiedieren.

Het lectoraat is momenteel bezig met de ontwikkeling van haar missie, visie en onderzoekslijnen in gezamenlijkheid met het onderwijs en het werkveld.

Projecten

  • Keniaanse hoefdieren als verklikkers van stroperij
  • DierVizier
  • Dierenwelzijnsweb 
  • Diervizier
  • Natuurinclusieve burger
  • Dierzaam

Publicaties

Hier volgen spoedig publicaties vanuit het lectoraat.

Over de lector

Momenteel is deze positie vacant.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar [email protected].