Dier

Dieren, mensen en de natuur zijn al millennia onlosmakelijk nauw met elkaar verbonden. Toch is de manier waarop wij met dieren en de natuur omgaan aan herijking toe. Hoe zorgen wij voor een harmonieuze samenleving waarin het welzijn van dieren en de biodiversiteit van de omgeving wordt beschermd en gewaarborgd. Hiervoor is een structurele manier van omdenken gevraagd. Hoe kunnen we zorgen voor de nodige gedragsverandering bij mensen in deze nieuwe verhouding met dieren en de natuur? Hoe kunnen we state-of-the-art technologie en moderne meetmethodes effectief inzetten en welke praktijkgerichte toepassingen zorgen vervolgens voor een duurzame en leefbare implementatie voor een positieve impact voor dier, mens en natuur.

Lectoraten

Duurzame paardenhouderij en paardensport

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwerpen als dierenwelzijn, duurzaamheid en biodiversiteit effectief verankerd worden in de hippische praktijk? Dit lectoraat zet in op het verkrijgen van meer inzicht rondom de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige paardensector, met aandacht voor paard, mens, omgeving en milieu.
Lees verder.

Smart animal welfare management

Dit lectoraat wil met behulp van slim en data-gedreven monitor- systemen en management het diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren in de transities op het gebied van leefomgeving van het dier en (bio)diversiteit.
Lees verder.

Geassocieerde lectoraten