Kosten en huisvesting


De financiële kant van studeren is vaak een aandachtspunt voor ouders. Het gaat dan om uitgaven als collegegeld, boeken, kamerhuur, verzekeringen, boodschappen, uitgaan, excursies en buitenlandstage, en inkomsten zoals een bijbaantje, eventueel uw bijdrage en studiefinanciering. 

Studiefinanciering: studievoorschot i.p.v. basisbeurs

Studenten die aan een opleiding beginnen, krijgen een lening: het studievoorschot. De lening kent een voordelige rente en studenten hoeven na hun afstuderen nooit meer dan 4% van hun meer inkomen (het inkomen boven het minimumloon) in te zetten voor aflossing. Oud-studenten die het wettelijk minimumloon verdienen of minder, hoeven niet terug te betalen. De terugbetaaltermijn wordt verlengd naar 35 jaar. Verder wordt de aanvullende beurs verhoogd voor die studenten van wie de ouders niet genoeg verdienen om hun aandeel aan de studiekosten (volledig) te leveren.

Op studeermeteenplan.nl en Duo.nl vindt u alle praktische informatie over het nieuwe stelsel. Het collegegeld is het wettelijke minimum en kan in termijnen worden betaald. De kosten van (eventueel tweedehands) boeken en readers verschillen per opleiding. Buitenlandstages zijn vaak minder duur dan het lijkt. De meeste studenten kunnen zelf hun vliegticket verdienen, er zijn ook subsidiemogelijkheden en de verblijfskosten zijn in veel landen veel lager dan in Nederland. Een behoorlijk aantal studenten heeft een bijbaantje. Vaak zijn dat baantjes die iets met de opleiding te maken hebben en nuttige werkervaring opleveren.

​Huisvesting

Velp en Leeuwarden zijn kleine studentensteden, waar een groot deel van de bevolking student is. Er zijn in principe voldoende kamers aanwezig, maar dankzij het groeiende aantal studenten is er vaak in het begin van het collegejaar een tijdelijk kamertekort. Daarom is het zaak dat uw kind zich tijdig inschrijft als kamer-zoekende. Inschrijfdatum en reisafstand bepalen de prioriteit bij het vinden van een kamer. Een kamer kost gemiddeld tussen de € 250 en € 300. Kijk voor meer informatie op onze pagina's over huisvesting in Leeuwarden en Velp.

Uw zoon of dochter stapt niet meteen het grote-stad-leven in, maar komt terecht in de sfeer die in deze kleinere studentensteden heerst, in een studentensamenleving waar bijna iedereen elkaar kent. Overigens betekent dat niet dat het studentenleven minder leuk is. Integendeel. Vraag er studenten naar, zij geven een enthousiast antwoord.