Begeleiding


Docenten en mentoren doen er alles aan uw zoon of dochter te motiveren en te ondersteunen, en eventuele problemen te voorkomen. Docenten zijn makkelijk benaderbaar, studenten kunnen hun vaak om advies vragen. En blijkt binnen een paar maanden dat de opleiding toch niet de juiste is, dan kan in veel gevallen nog een overstap naar een vergelijkbare opleiding gemaakt worden met weinig studievertraging.

Als er toch problemen zijn

Verreweg de meeste studenten hebben een gezellige en leerzame studententijd, maar er kunnen natuurlijk altijd bijzondere situaties ontstaan. Heeft uw zoon of dochter een ziekte of handicap, zijn er problemen met dyslexie of bijzondere omstandigheden? Een deskundig team van studentendecanen kan veel voor hem of haar doen. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft verschillende faciliteiten voor studenten met een functiebeperking / ondersteuningsbehoefte.

Studentendecanen

Als je gaat studeren, verandert er van alles in je leven. Meestal lukt dat prima, maar soms kun je wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als je moeilijkheden met studeren (uitstelgedrag, studiestress) hebt, persoonlijke problemen, problemen thuis of vragen over studeren met een functiebeperking (handicap of chronische ziekte). De decanen van HVHL helpen je graag met een luisterend oor en helpen je zo nodig verder.

Studieloopbaanbegeleiders

Tijdens een van de eerste weken van je studie ontmoet je je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). De studieloopbaanbegeleider is je mentor en voor jou het eerste aanspreekpunt mocht je studieproblemen hebben. Met de studieloopbaanbegeleider overleg je over je studieplan, studievoortgang of over belangrijke keuzes tijdens je studie. Heb je behoefte aan ondersteuning of een gesprek over meer persoonlijke zaken, dan kun je terecht bij een van de studentendecanen. 

Vertrouwenspersoon

Soms kan het voorkomen dat je het gevoel hebt dat je onjuist behandeld wordt. Dit kan komen door ongewenste, seksueel geladen gedragingen die tot uiting komen in woorden (mondeling of schriftelijk) of handelingen maar ook in de vorm van geweld of discriminatie. HVHL kent een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag. De taak van de vertrouwenspersoon bestaat uit het aanhoren van jouw klachten en hij/zij kan je helpen bij het zoeken naar een oplossing. Tevens helpt hij/zij je als je een formele klacht wilt indienen. De taken van de vertrouwenspersoon en de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn opgenomen in de 'Regeling ongewenst gedrag', die te vinden is op intranet onder 'regelingen voor studenten'. Mocht je een vertrouwenspersoon willen spreken, informeer dan bij het Servicepoint bij wie je terecht kunt.

Gepast gedrag binnen HVHL

HVHL vindt het belangrijk dat we respectvol en integer met elkaar om gaan. Tussen studenten onderling en de contacten tussen studenten en docenten. Ook vinden we dit van belang in de relatie met externe partijen, waarmee studenten en medewerkers van HVHL samenwerken. We hebben daarom een Integriteitscode en een Gedragscode opgesteld, waarin in formele maar duidelijke taal wordt omschreven wat we wel en niet verstaan onder acceptabel en integer gedrag. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen weet wat wij van elkaar mogen en kunnen verwachten. 

Bereikbaarheid en afspraak maken

Leeuwarden:
De decanen in Leeuwarden zijn Tine de Jong, Tjitske Keidel en Gerrit Jeuring.
Voor een gesprek kun je via het student servicepoint (Receptie) een afspraak maken of per telefoonnummer 058 - 284 64 51 of [email protected].
Voor een simpele vraag kun je altijd bellen, een mail sturen of tijdens een inloopspreekuur langskomen. Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 12.00 - 13.00 uur.

Tjitske Keidel
058 2846422
(aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)
[email protected]

Tine de Jong
058 284 64 08
(aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag)
Kamer B 1.28
[email protected]

Gerrit Jeuring
058 2846366
(aanwezig op maandag, woensdag en donderdag)
[email protected]

Patrick Vandermeiren
058 2846299
[email protected]

Velp:
De decanen in Velp zijn Jolanda Qualm, Marinke van der Velde en Anne Clasquin. Je kan ze vinden in ruimte D204.
Een afspraak maak je bij voorkeur via het servicepoint. Dat kan bij de balie in ruimte B003 of telefonisch: 026-3695858. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een van de decanen: 

Anne Clasquin
026 369 58 53
[email protected]

Jolanda Qualm
026 369 55 71
[email protected] 

Marinke van der Velde
026 369 56 13
[email protected]

Studeren met een functiebeperking / ondersteuningsbehoefte Meer informatie(pdf - 909kB)