Internationalisering

Internationale oriëntatie

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is in alles een internationale hogeschool.
Dat is te zien én te merken.

Bij HVHL:

  • Word je opgeleid voor banen in binnen- en buitenland
  • Word je gestimuleerd om een stage, of delen van je studie, in het buitenland te volgen en zo internationale ervaring op te doen
  • Studeren jaarlijks veel buitenlandse studenten (10% van het totale studentenaantal) en zijn voor hen aangepaste studies en cursussen beschikbaar
  • Werken we intensief samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland en zijn we actief in diverse netwerken waarin we kennis en ervaringen uitwisselen

Ondersteuning en coördinatie van internationale activiteiten is in handen van het team van International Affairs.


 

Trefwoorden: