Profiel

Bevlogen en innovatieve studenten opleiden

Van Hall Larenstein is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert onze hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. Van Hall Larenstein leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Het onderwijsprofiel is eenduidig en onderscheidend en het opleidingsaanbod focust zich op twee aan elkaar gerelateerde domeinen. Van Hall Larenstein heeft locaties in Leeuwarden en Velp. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten zijn gestructureerd rond twee domeinen:

  • Delta Areas and Resources
  • Food and Dairy

Het praktijkgerichte onderzoek zoals dat binnen onze Applied Research Centres (ARCs) wordt verricht, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. De lectoraten die opereren binnen deze ARCs, dragen bij aan de innovatie van het curriculum van de professionals die wij opleiden.
Het Instellingsplan Van Hall Larenstein 2014-2017 (pdf) 'Op weg naar de groenste hogeschool', beschrijft de ambities die wij hebben als onderwijsinstelling en onderzoeksinstituut. Voor 2018-2021 is het Instellingsplan Van Hall Larenstein 2018-2021 (pdf) "Grenzeloos Groen' beschikbaar, ook in het Engels.

Duurzame focus

Klimaatverandering, globalisering, een groeiende wereldbevolking en digitalisering hebben wereldwijd gevolgen. Overal ter wereld is er behoefte aan kennis en goed opgeleide mensen, die in staat zijn een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased economy. Van Hall Larenstein kan vanuit haar positie als 'hogeschool in het groene domein' én haar internationale netwerk een duurzame bijdrage leveren aan een betere wereld van morgen...

Internationale oriëntatie

Van Hall Larenstein is een internationale hogeschool met een navenante studie-omgeving. Het werkveld waarop de studenten worden voorbereid is internationaal georiënteerd en heeft een multicultureel karakter. Het verwerven van competenties om in een internationale omgeving te kunnen werken is niet alleen belangrijk voor studenten met internationale ambities, maar ook voor studenten die in Nederland willen werken.
Door internationale competenties in het curriculum van de studieprogramma's op te nemen, sluit onze hogeschool zich aan bij de internationaliseringsambities zoals die zijn geformuleerd door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging van Nederlandse hogescholen.