Ondersteunende diensten

Ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek zijn er een achttal ondersteunende diensten:

Finance & Control
Perry van Dongen – manager

Onderwijs & Onderzoek
Wendela Schlebaum – manager

Human Resource Management
Antoinette Wolters – manager

International Affairs
Jannet Lavalette – manager

Facilitair & Support
Hugo van Toor – manager

Bestuursstaf
Arno Smals – manager / bestuurssecretaris

Marketing & Communicatie
Nynke Bakker – manager

Informatievoorziening & Technologie
Jan Barens – manager