College van Bestuur

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling van de organisatie. 

Het college bestuurt de hogeschool en is eindverantwoordelijk voor het geheel.
 

drs. J. (Jan) van Iersel, voorzitter  

drs. J. (Jan) van Iersel,
voorzitter 

Portefeuille: instellingsstrategie, huisvesting en facilitaire zaken, finance en control, onderwijslogistiek, marketing en communicatie, ICT/informatiebeleid, Internationalisering.

Contactpersoon: Carolien Kroes
carolien.kroes@hvhl.nl
+31 (0)58 284 6370

 
 
     
dr. C.H.E. (Kitty) Kwakman, lid  

dr. C.H.E. (Kitty) Kwakman,
lid

Portefeuille: onderwijs, personeel en organisatie, onderzoek en lectoraten, studenttevredenheid, kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek, kwaliteitsafspraken.

Contactpersoon: Ria Gerritsen,
ria.gerritsen@hvhl.nl
+31 (0)26 369 5749

 
 
     

Bestuurssecretaris 
College van Bestuur

  mr. S.P.A. (Arno) Smals,
arno.smals@hvhl.nl 
+31 (0)26 369 5883