College van Bestuur

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het College van Bestuur van Van Hall Larenstein wordt gevormd door Jan van Iersel en Kitty Kwakman.

Kitty Kwakman en Jan van Iersel

Het College van Bestuur hanteert de volgende taakverdeling:

Jan van Iersel

 • Instellingsstrategie/Instellingsplan
 • Strategisch relatiebeheer plus externe profilering gehele hogeschool
 • Organisatie ontwikkeling
 • Locatiegebonden relatiebeheer Leeuwarden, Noord Nederland, deel Overijssel
 • Strategie en beleid op portefeuilles
 • Eerste aanspreekpunt RvT
 • Governance/Algemeen bestuur
 • Privacybeleid
 • Medezeggenschap (i.s.m. Kitty Kwakman)
 • Marketing en (in- en externe) communicatie
 • Internationalisering
 • Huisvesting en facilitaire zaken
 • Domein Food & Dairy en LST
 • FinanciĆ«n en control
 • Planning en bestuursondersteuning
 • Onderwijslogistiek
 • ICT / informatiebeleid
 • Duurzaamheid (i.s.m. Kitty Kwakman)

Kitty Kwakman

 • Locatiegebonden relatiebeheer Velp, Gelderland, Flevoland en deel Overijssel
 • Strategie en beleid op portefeuilles
 • Onderwijsbeleid (i.s.m. Jan van Iersel)
 • Beleid Contractactiviteiten
 • Beleid Personeel en organisatie/HRM
 • Domein Delta Areas and Resources
 • Beleid Onderzoek en lectoraten
 • Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek
 • Studenttevredenheid
 • Kwaliteitsafspraken
 • Studentenzaken/studentondersteuning
 • Alumni (i.s.m. Jan van Iersel)