Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht:

  • Henk Ovink – voorzitter, lid benoemingen- en remuneratiecommissie
  • Nellie Harms – lid commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • ​Jornt Ozenga – vicevoorzitter, voorzitter benoemingen- en remuneratiecommissie, lid auditcommissie
  • Atze Schaap – voorzitter commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • Perry Heijne – voorzitter auditcommissie
  • Marleen de Rond-Schouten – lid commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)

De hogescholen streven naar transparantie in bestuur en toezicht. Uiteraard hanteert ook Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) deze principes, die zijn vastgelegd in de branchecode ‘good governance' van 2011. In dit kader hebben we een aantal reglementen en regelingen geplaatst.