Raad van Toezicht

Zorgdragen voor goed bestuur

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zorgen er gezamenlijk voor dat de branchecode goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, wordt nagekomen en uitgevoerd.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Rob Mooren - voorzitter en lid benoemingen- en remuneratiecommissie;
  • Nellie Harms - voorzitter commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • Marco Korff - voorzitter auditcommissie
  • ​Jornt Ozenga – vicevoorzitter, voorzitter benoemingen- en remuneratiecommissie, lid auditcommissie
  • Hein Pieper - lid commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
  • Atze Schaap – lid commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)

De hogescholen streven naar transparantie in bestuur en toezicht. Uiteraard hanteert ook Van Hall Larenstein deze principes, die zijn vastgelegd in de branchecode ‘good governance' van 2011. In dit kader hebben we een aantal reglementen en regelingen geplaatst.