Samenwerking werkveld

Inzichten uitwisselen en kennis overdragen

Een hogeschool staat midden in de samenleving. Vandaar dat HVHL voortdurend over de schutting naar de buitenwereld kijkt en tegelijkertijd graag wil dat anderen over dezelfde (figuurlijke) schutting naar onze hogeschool kijken. Zo kunnen wij ons profileren, kunnen onze studenten hun kennis uitdragen en kunnen bedrijven hun voordeel doen met de kennis en kunde die wij in huis hebben.

Samenwerking is in ieders belang en die maakt HVHL als hogeschool graag concreet. Sommige van onze lectoren worden bijvoorbeeld al mede betaald door het bedrijfsleven. Dit geeft al aan hoe groot de verwevenheid tussen onderwijs, onderzoek, ondernemen en 'overheid zijn' wel niet is. Deze wisselwerking maakt het arbeidsperspectief van onze studenten groter. Niet zelden kunnen ze na hun studie in dienst treden bij het bedrijf waar ze eerder stage hebben gelopen.

Heb je een onderzoeksvraag of wil je op een andere manier samenwerken? Neem dan contact met ons op via [email protected]