Trainings- en cursusrooster

Cursusaanbod Velp

Korte cursussen

Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer, startdatum 19 april 2018, 7 dagen
Lezen van historisch kaartmateriaal, startdatum najaar 2018, 5 dagen
Ambassadeur leefbare stad, startdatum 22 februari 2018, 9 dagen

Vierluik Bodem van Nederland in één dag

Bodem van Nederland, 9 maart 2018, 1 dag
Cultuurlandschap van Nederland, 6 april 2018, 1 dag
Hydrologie van Nederland, 23 maart 2018, 1 dag
Ecologie van Nederland, 18 mei 2018, 1 dag

Opleidingen in deeltijd

HBO-leergang Bomen en Stedelijke omgeving, startdatum 8 februari 2018, c.a. 5 maanden
Coördinator Grondwatertechniek, startdatum volgt, 7 maanden

Contractonderwijs

Conceptueel Ontwerpen, startdatum donderdag 22 november 2018, 9 studiedagen
Maakbaarheid van een eenvoudige tuinconstructie, startdatum 6 september 2018, 18 studiedagen
Beplantingplan op basis van ontwerpvisie, startdatum 6 september 2018, 18 studiedagen
Maakbaarheid van semi openbare ruimten (Parktuinen), startdatum 8 februari 2018, 18 studiedagen
Analyse van het Nederlandse landschap, startdatum 8 februari 2018, 9 studiedagen
Contextueel ontwerpen, startdatum 26 april 2018, 9 studiedagen
Ontwerpen van openbare ruimte (pleinen en parken), startdatum 7 september 2018, 9 studiedagen
Landschapsontwerp, startdatum 7 september 2018, 18 studiedagen
Landschappelijke beplanting, startdatum 7 september 2018, 18 studiedagen
Maakbaarheid van buitenruimte van woonwijken, startdatum 7 september 2018, 18 studiedagen
Analyse van de stad, startdatum 18 mei 2018, 7 studiedagen

Cursusaanbod Leeuwarden

Korte cursussen

Food Technology, dinsdag 26 september 2017, 14 dagen
Bodemspecialist, startdatum voorjaar 2017 (volgt z.s.m.), 16 dagen
Didactiek voor TOA (TOA=Technisch Onderwijs Assistent), nog geen nieuwe data bekend
Duurzame energie, data in overleg, 5 dagdelen
Training onderzoeksvaardigheden voor docenten, data in overleg
Microbiologie voor beginners, data 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2017
Waddenexpert, data 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november 2017