Trainings- en cursusrooster

Cursusaanbod Velp

Korte cursussen

Voorbereidende cursus Wiskunde, 9 cursusdagen
Voorbereidende cursus Scheikunde, 9 cursusdagen
Voorbereidende cursus Natuurkunde, 9 cursusdagen
Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer, startdatum voorjaar 2018, 6 dagen
Lezen van historisch kaartmateriaal, startdatum 24 oktober 2017, 5 dagen

Vierluik Bodem van Nederland in één dag

Bodem van Nederland, start voorjaar 2018, 1 dag
Cultuurlandschap van Nederland, start voorjaar 2018, 1 dag
Hydrologie van Nederland, start voorjaar 2018, 1 dag
Ecologie van Nederland, start voorjaar 2018, 1 dag

Opleidingen in deeltijd

Geo-Informatica, startdatum 19 september 2017, 12 maanden
HBO-leergang Bomen en Stedelijke omgeving, startdatum 8 februari 2018, c.a. 5 maanden
Coördinator Grondwatertechniek, 15 november 2017, 7 mnd (24-daagse cursus)
Associate degree (Ad) Land- en Watermanagement, startdatum 5 september 2017, 24 mnd

Contractonderwijs

Conceptueel Landschap Ontwerpen, startdatum 23 november 2017, 9 studiedagen
Maakbaarheid van een eenvoudige tuinconstructie, startdatum 7 september 2017, 18 studiedagen
Beplantingplan op basis van ontwerpvisie, startdatum 7 september 2017, 18 studiedagen
Maakbaarheid van semi openbare ruimten (Parktuinen), startdatum 8 februari 2018, 18 studiedagen
Analyse van het Nederlandse landschap, startdatum 8 februari 2018, 9 studiedagen
Contextueel ontwerpen, startdatum 26 april 2018, 9 studiedagen
Ontwerpen van openbare ruimte (pleinen en parken), startdatum 8 september 2017, 9 studiedagen
Landschapsontwerp, startdatum 8 september 2017, 18 studiedagen
Landschappelijke beplanting, startdatum 8 september 2017, 18 studiedagen
Maakbaarheid van buitenruimte van woonwijken, startdatum 8 september 2017, 18 studiedagen
Analyse van de stad, startdatum 18 mei 2018, 7 studiedagen

Cursusaanbod Leeuwarden

Korte cursussen

Food Technology, dinsdag 26 september 2017, 14 dagen
Bodemspecialist, startdatum voorjaar 2017 (volgt z.s.m.), 16 dagen
Didactiek voor TOA (TOA=Technisch Onderwijs Assistent), nog geen nieuwe data bekend
Duurzame energie, data in overleg, 5 dagdelen
Training onderzoeksvaardigheden voor docenten, data in overleg
Microbiologie voor beginners, data 21 september, 28 september, 5 oktober en 12 oktober 2017
Waddenexpert, data 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november 2017