Landschapsecologie in het terreinbeheer

Praktijkcursus | 7 dagen | natuurbeheer | veldwerk

De relaties tussen landschap, bodem, water en vegetatie
Praktische kennis over de opbouw en het functioneren van het landschap
en de natuur is essentieel bij het signaleren en oplossen van beheervraagstukken.

Het begrijpen van de relaties tussen de verschillende componenten
van het landschap vormen de basis. Met aandacht voor de inrichting,
het beheer en de ontwikkeling van natuurterreinen is waardevol. Want
sturing op deze aandachtsgebieden heb je zelf in de hand. Wat komt daar
bij kijken? Hoe krijg je daar grip op?

In de cursus staat de praktische toepassing van de ecohydrologie centraal. Je leert zelf eenvoudig onderzoek uit te voeren. Je krijgt zicht op de waarde van gegevens. Deze inzichten kun je gebruiken bij inrichtings- en beheeradviezen of bij het uitzetten van onderzoek.

Samenwerking B-WARE
Deze praktijkcursus wordt verzorgd in samenwerking met onderzoekcentrum
B-WARE. B-WARE is een spinoff-bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. B-WARE beschikt over eigen laboratoria voor bodem- en wateranalyses. Het onderzoek concentreert zich op het beantwoorden van praktijkvragen over de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor waterkwaliteit, waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 3.124,00 vrij van BTW
Cursusduur: 7 dagen
Startdatum: voorjaar 2025

Meer weten?

Klik hier om de flyer van Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer te downloaden. 
Het gedetailleerde programma volgt.

Meer weten? Neem contact op met de HVHL Academy in Velp
via 026 369 56 40 of [email protected].

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de cursus. 

HVHL behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.