Landschapsecologie in het terreinbeheer

Praktijkcursus

Bent u werkzaam als (technisch) beheermedewerker bij een terreinbeherende organisatie of een water­schap? Of werkt u als project­medewerker bij een gemeente of provincie? En wilt u uw expertise op het gebied van landschapsecologie vergroten? Dan biedt de praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer u de juiste handvatten.

In de cursus staat de praktische toepassing van de ecohydrologie centraal. U leert zelf eenvoudig onderzoek uit te voeren. U krijgt zicht op de waarde van gegevens. Deze inzichten kunt u gebruiken bij inrichtings- en beheeradviezen of bij het uitzetten van onderzoek.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2630,-
Cursusduur: 7 dagen
Startdatum: 15 april 2021
Bekijk hier het cursusprogramma

Vul het online formulier in om de flyer en het opleidingsprofiel van Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer te kunnen downloaden.

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (VVA) krijgen 20% korting op deze cursus.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Contact

T. 026 369 56 40
E. info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in de cursus? Meld u aan!