Landschapsecologie in het terreinbeheer

Praktijkcursus | 7 dagen | natuurbeheer | veldwerk

De relaties tussen landschap, bodem, water en vegetatie
Praktische kennis over de opbouw en het functioneren van het landschap
en de natuur is essentieel bij het signaleren en oplossen van beheervraagstukken.

Het begrijpen van de relaties tussen de verschillende componenten
van het landschap vormen de basis. Met aandacht voor de inrichting,
het beheer en de ontwikkeling van natuurterreinen is waardevol. Want
sturing op deze aandachtsgebieden heb je zelf in de hand. Wat komt daar
bij kijken? Hoe krijg je daar grip op?

In de cursus staat de praktische toepassing van de ecohydrologie centraal. U leert zelf eenvoudig onderzoek uit te voeren. U krijgt zicht op de waarde van gegevens. Deze inzichten kunt u gebruiken bij inrichtings- en beheeradviezen of bij het uitzetten van onderzoek.

Samenwerking B-WARE
Deze praktijkcursus wordt verzorgd in samenwerking met onderzoekcentrum
B-WARE. B-WARE is een spinoff-bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. B-WARE beschikt over eigen laboratoria voor bodem- en wateranalyses. Het onderzoek concentreert zich op het beantwoorden van praktijkvragen over de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor waterkwaliteit, waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.790,-
Cursusduur: 7 dagen
Startdatum: 13 april 2023
 

Klik hier om de flyer en het opleidingsprofiel van Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer te kunnen downloaden of stuur een e-mail naar info.tc@hvhl.nl

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (VVA) krijgen 20% korting op deze cursus.

Draagt je werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kun je wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie lees je hier.

Contact

T. 026 369 56 40
E. info.tc@hvhl.nl

HVHL behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. 

Interesse in de cursus? Meld je aan!