Microcredentials

Microcredentials bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein neemt deel aan de landelijke pilot microcredentials. Microcredentials zijn korte, op vaardigheden gebaseerde programma's die gericht zijn op specifieke onderwerpen of vakgebieden. Ze bieden jou de mogelijkheid om te specialiseren, nieuwe kennis op te doen en waardevolle ervaring op te doen, zonder dat je hoeft in te schrijven voor een volledige opleiding.

Kenmerken van microcredentials:

  • Flexibiliteit: Microcredentials zijn ontworpen om flexibel te zijn en aan te sluiten bij de behoeften van werkende professionals en andere drukbezette individuen. Ze kunnen online worden gevolgd en bieden de mogelijkheid om te studeren op een zelfgekozen tempo.
  • Praktische relevantie: Elk microcredential-programma is gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en kennis die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De inhoud is up-to-date en sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.
  • Erkenning en certificering: Na succesvolle afronding van een microcredential-programma ontvangen studenten een officieel certificaat van Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit certificaat bevestigt de verworven vaardigheden en kan worden toegevoegd aan het curriculum vitae of professionele profielen.
  • Stapsgewijze opbouw: Microcredentials kunnen individueel worden gevolgd, maar ze zijn ook ontworpen om te worden gestapeld. Dit betekent dat je meerdere microcredentials kunt behalen en uiteindelijk credits kunt verzamelen die kunnen worden gebruikt voor het behalen van een volledige opleiding, zoals een bachelor- of masterdiploma.
  • Diverse vakgebieden: Hogeschool Van Hall Larenstein biedt microcredentials aan in verschillende vakgebieden, natuur, groene leefomgeving, dieren, voeding, water, milieu, technologie en innovatie. Hierdoor kunnen studenten zich specialiseren in een specifiek domein of hun kennis verbreden door meerdere microcredentials te volgen.

De voordelen van microcredentials bij Hogeschool Van Hall Larenstein zijn talrijk. Ze stellen je in staat om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen, zich te specialiseren in een bepaald gebied en zich aan te passen aan veranderende arbeidsmarktbehoeften. Bovendien bieden microcredentials een waardevolle mogelijkheid om te netwerken en contact te leggen met professionals binnen het vakgebied.

Is een microcredential erkend?

Alle microcredentials die worden uitgegeven binnen de pilot worden door alle hogescholen en universiteiten in Nederland herkend en erkend.  Op dit moment wordt een microcredential echter nog niet wettelijk erkend, het is namelijk nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek). Er wordt sinds de start van de pilot hard aan gewerkt om wettelijke borging mogelijk te maken.

Na het succesvol afronden van de cursus waarmee je een microcredential kunt behalen, wordt deze digitaal aan je uitgereikt via Edubadge.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met HVHL Academy [email protected].