Algemene voorwaarden

Van Hall Larenstein Trainingen & Cursussen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) Trainingen & Cursussen aangeboden opleidingen en cursussen met open inschrijving. Op de verschillende cursussen en opleidingen kunnen aanvullende voorwaarden of een examenreglement van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij deze door HVHL Trainingen & Cursussen schriftelijk zijn aanvaard.