SABE-regeling stikstof

SABE-regeling: verduurzaming van de agrarische sector

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt als opleider van de toekomstige generatie agrariërs graag mee aan de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector. HVHL staat klaar om agrarische ondernemers te ondersteunen in het licht van verantwoord ondernemerschap. Zeker op het gebied van stikstofreductie. De expertise die HVHL als hogeschool in huis heeft, is waardevol. Reden genoeg om die kennis te delen.

Het thema ‘Stikstof in de landbouw’ is een gezamenlijk programma van een aantal groene hogescholen. HVHL werkt hierin samen met Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Deze samenwerking is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Cursus volgen met een SABE-regeling
Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Dit wordt door middel van vouchers gefaciliteerd. De nieuwe regeling gaat naar verwachting open rond eind mei 2021. Actuele informatie is te lezen op de website van RVO.

Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursus een voucher aanvragen van
€ 800. Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250. 
De voucher is in te zetten voor de opleiding Bedrijfscoach stikstof. Adviseurs mogen alleen agrarische ondernemers coachen en adviseren wanneer ze daarvoor zijn geregistreerd in het BAS-register.
 

Masterclass 'Stikstof in de Landbouw'

Eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen. In deze masterclass worden ondernemers geïnformeerd over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering nu en in de toekomst.

Inhoud en aanmelding

Verdiepingscursus
'Stikstof in de landbouw voor agrarische ondernemers’ 

Verdiepende, feitelijke kennis om bij te dragen aan de benodigde emissiereductie bij een bedrijfspecifieke aanpak. 

Inhoud programma en aanmelding

Opleiding ‘Bedrijfscoach stikstof’ 

Je helpt agrariërs duurzamer te werken in de bedrijfsvoering. Of je bent de ondernemer in de agrarische sector die duurzaamheid belangrijk vindt. Daarom leidt HVHL je op tot 'bedrijfcoach stikstof' bij de aanpak van stikstof gericht handelen, denken in oplossingen en werken aan mogelijke verdienmodellen.

Inhoud programma en aanmelding

Voor vragen...

Heb je interesse en specifieke vragen over het volgen van bovenstaande masterclass, cursus of opleiding dan kun je contact opnemen met:
Contractactiviteiten & Relatiebeheer van HVHL.
Harry Ankoné: tel. 026-36 956 29
Martin Wijnia: tel. 058-28 461 71