SABE-regeling

SABE-regeling: verduurzaming van de agrarische sector

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt als opleider van de toekomstige generatie agrariërs graag mee aan de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector. HVHL staat klaar om agrarische ondernemers te helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw of stikstofreductie. De expertise die HVHL als hogeschool in huis heeft, is waardevol. Reden genoeg om die kennis te delen. Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Cursus volgen met een SABE-regeling

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Dit wordt door middel van vouchers gefaciliteerd. Actuele informatie is te lezen op de website van RVO.

  • Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende cursussen een voucher aanvragen van € 800,-.
  • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250. Deze voucher is in te zetten voor de bedrijfscoach opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.

Voor vragen...

Heb je interesse en specifieke vragen over het volgen van bovenstaande masterclass, cursus of opleiding dan kun je contact opnemen met:
Contractactiviteiten & Relatiebeheer van HVHL.
Harry Ankoné: tel. 026-36 956 29
Martin Wijnia: tel. 058-28 461 71