Bodemspecialist

Cursus

Interesse in deze cursus? Meld u aan!

Programma Cursus Bodemspecialist

Start: 8 januari 2020
Tijd: 09.45 - 16.30 uur

Module 1: Basiskennis bodem

Coördinerend docent: Gerrie Koopman

 

datum

onderwerp en docenten

Dag 1

woensdag 8 januari 2020

Basiseigenschappen bodem en bodemvorming
docent: Gerrie Koopman

Dag 2

woensdag 15 januari 2020

Kwartairgeologie en bodemkundige landschappen,
bodemclassificatie etc.
docent: Gerrie Koopman

Dag 3

woensdag 22 januari 2020

Excursie: aanvangstijdstip en route nader af te spreken
docent: Gerrie Koopman

Dag 4a

woensdag 5 februari 2020 (halve dag)

Bodemfysica
docent: Leo Bentvelzen

Dag 4b woensdag 12 februari 2020 (halve dag)

Bodemfysica
docent: Leo Bentvelzen

Dag 5

woensdag 26 februari 2020

Bodemfysica en -chemie; Werkcollege (oefeningen) deel 1
docent: Leo Bentvelzen

 

Module 2: Bodemverontreiniging en bodembeheer

Coördinerend docent: Roelof Eleveld

 

datum

onderwerp en docenten

Dag 1

volgt

Toets deel 1;
Gedrag van anorganische stoffen in de bodem,
docent: Leo Bentvelzen

Dag 2

volgt

Gedrag van organische stoffen in de bodem,
Transport van water en opgeloste stoffen, deel 1
docent: Roelof Eleveld

Dag 3

volgt

Transport van water en opgeloste stoffen, deel 2
docent: Roelof Eleveld

Dag 4

volgt

Wetgeving bodembescherming en ontwikkelingen beleid
bodembeheer
docenten: Roelof Eleveld en gastdocent

Dag 5

volgt

Het Besluit Bodemkwaliteit in de praktijk: bodemkwaliteitskaarten
en bodemfunctiekaarten, controle grondstromen
docenten: Roelof Eleveld en gastdocent

 

Module 3: Bodemonderzoek, risicobeoordeling en sanering

Coördinerend docent: Roelof Eleveld

 

datum

onderwerp en docenten

Dag 1

volgt

Toets Module 2.

Inleiding opdracht en groepsindeling

Dag 2

volgt

Inleiding Onderzoeksprotocollen, onderzoekstechniek

Case studie bodemonderzoek

docent: Roelof Eleveld

Dag 3

volgt

Normenstelsel grond & bagger, Risicobeoordeling en Sanscrit: praktische toepassingen

docenten: Roelof Eleveld

Dag 4

volgt

Bodem en grondwatersanering

docent: Leo Bentvelzen

Dag 5

 

Excursiedag

 

Dag 6

volgt

Presentatie en discussie case opdracht + afsluiting cursus docenten: Roelof Eleveld en Leo Bentvelzen

Excursie

 

Praktische informatie

Locatie: Velp, eventueel in company. 
Kosten: €3500,-
Cursusduur: 16 dagen
Startdatum: 8 januari 2020 

 

Meer weten?

Download de flyer of neem contact op via 058 284 61 60 / info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.