Ambassadeur leefbare stad

Cursus

De stad leefbaar maken in het licht van de klimaatcrisis. Dat is de grote test waar we als samenleving de komende decennia voor staan. We doen dit vanuit de overtuiging dat de menselijke en planetaire gezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Maar hoe doe je dat? En wat is daarbij de specifieke rol van groen, van natuur in de stad?

In deze cursus leer je de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zetten. Het gaat dan om het doelgericht eigen maken van kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur, maar ook het thema mens en gezondheid. Vervolgens leer je deze waarden integraal in te zetten in een zelf aangedragen businesscase.

Je bent dan klaar voor de Omgevingswet omdat je als vanzelfsprekend allerlei dwarsverbanden weet te leggen. Door middel van stakeholdersanalyses weet je met welke partners je in je directe omgeving deze klus gaat klaren. Verder besteed je aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling in je rol van Ambassadeur leefbare stad terwijl je werkt aan je eigen businesscase zodat je het geleerde direct toepast in jouw praktijk.

Samen bouwen, inspireren, verbinden en realiseren

Wil jij die Ambassadeur, die inspirerende, verbindende, resultaatgerichte professional worden die deel gaat uitmaken van een community die de leefbare stad mee helpt ontwikkelen? Meld je dan hieronder aan!

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: 3.417,- euro
Persoonlijke coaching: is mogelijk tegen een uurtarief van 115,- euro vrij van BTW.
Cursusduur: 9 dagen
Start: 15 september 2021

Deze cursus wordt georganiseerd door Van Hall Larenstein in samenwerking met NL Greenlabel.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Meer weten?

Vul het online formulier in om de flyer en het opleidingsprofiel van Ambassadeur leefbare Stad te kunnen downloaden, bekijk het cursusprogramma Ambassadeur leefbare stad of neem contact op met de afdeling Trainingen & Cursussen in Velp via 026 369 56 40 of info.tc@hvhl.nl


Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Meld u aan voor deze cursus Aanmelden