Microbiologie voor beginners

Traditioneel microbiologisch onderzoek is van groot belang bij het beoordelen van voedingsmiddelen. water. diervoeders en farmaceutische producten. EU wetgeving stelt steeds strengere microbiologische criteria aan voedingsmiddelen ten behoeve van de voedselveiligheid. Dit vergt een toename in de competenties van de laboratoriummedewerkers. Het is daarom belangrijk dat de medewerkers op het microbiologische laboratorium goed geschoold zijn en blijven ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek. Dit geldt zowel voor de kennis als voor de vaardigheden!

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met de uitvoering van microbiologisch onderzoek in bedrijfs-, overheids- en commerciele laboratoria. Het regelmatig zelf uitvoeren van microbiologisch onderzoek is daarbij belangrijker dan de genoten opleiding en ervaring. De cursus is vooral bedoeld voor beginnende microbiologische analisten en voor mensen die meer over microbiologie willen weten maar ook voor diegenen die in staat moeten zijn om beslissingen te nemen op basis van analyseresultaten zoals kwaliteitsfunctionarissen.

Praktische informatie

Cursuslocatie: Velp
Kosten: € 1.885,00.
Cursusdata:
Donderdag 10 juni van 8.30 – 17.00 uur
Donderdag 17 juni van 08.30 – 13.00 uur
Donderdag  24 juni van 08.30 – 13.00 uur
Donderdag 1 juli van 08.30 – 13.00  uur

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Meer weten?

Download het programma voor uitgebreide informatie over deze cursus of neem contact met ons op via 026 3695640 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in deze cursus? Meld u aan!