Microbiologie voor beginners

Praktische informatie

Cursuslocatie: Velp (organisatie vanuit Leeuwarden)
Kosten: € 1.795,- euro, inclusief cursusmateriaal, cursusboek, koffie/thee en lunch
Cursusduur: 4 dagen
Data: 7, 14, 21 en 28 maart 2019

Meer weten?

Download het programma voor uitgebreide informatie over deze cursus of neem contact met ons op via 058-2846171 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in deze cursus? Meld u aan!