Microbiologie voor beginners

Korte cursus | 4 dagen | food | laboratoriumonderzoek

Microbiologisch onderzoek en voedselveiligheid
Samen zorgen we voor veilig voedsel voor mens en dier, geschikt en
toegepast in de zorg en met oog voor het milieu. Traditioneel  microbiologisch onderzoek is van groot belang bij het beoordelen van voedingsmiddelen, farmaceutische producten, diervoeders en water(kwaliteit).  Goed opgeleide medewerkers in de microbiologische  laboratoria is het fundament voor het uitvoeren van gedegen onderzoek. Dit geldt zowel voor de kennis als voor de vaardigheden.

Microbiologie voor beginners is een passende een cursus die je de basiskennis en -vaardigheden bijbrengt. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Mérieux Nutrisciences verzorgen deze cursus. Door deze samenwerking komen alle beginselen van microbiologisch onderzoek aan bod. Kortom, essentieel om je bijdrage te leveren aan voedselveiligheid.

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met de uitvoering van microbiologisch onderzoek in bedrijfs-, overheids- en commerciele laboratoria. Het regelmatig zelf uitvoeren van microbiologisch onderzoek is daarbij belangrijker dan de genoten opleiding en ervaring. De cursus is vooral bedoeld voor beginnende microbiologische analisten en voor diegenen die in staat moeten zijn om beslissingen te nemen op basis van analyseresultaten, zoals kwaliteitsfunctionarissen.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.375,00 vrij van BTW
Cursusduur: 4 dagen (2, 9, 16 en 23 maart 2023)
Startdatum: 2 maart 2023

Doe je mee? Aanmelden

Meer weten?

Klik hier om de flyer van Microbiologie voor Beginners te downloaden. 
Of neem contact op met de afdeling Trainingen & Cursussen in Velp via 026 369 56 40 of info.tc@hvhl.nl.

HVHL behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.