Bomen en Stedelijke omgeving

Hbo-leergang

Heeft u in uw werk te maken met bomen en wilt u uw kennis over de relaties tussen beleid, beheer en uitvoering vergroten? En kunt u handvatten gebruiken om de opdrachtgever of belanghebbende te overtuigen van onderzoeksresultaten? Dan biedt deze leergang u onmisbare kennis en vaardigheden aan!

De leergang is ontwikkeld in samenwerking met de VHG Vakgroep Boomspecialisten.
Centraal staan de (groen)technische kennis van bomen in de stedelijke omgeving en de nieuwe inzichten daarover.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 4180,-
Cursusduur: c.a. 5 maanden
Startdatum: 3 februari 2022

Bekijk alle cursusdata voor 2022.

Vul het online formulier in om de flyer van de leergang Bomen en Stedelijke omgeving te downloaden.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

​​​​​​​Contact

T. 026 369 56 40
E. info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in de leergang? Meld u aan!