Coördinator Grondwatertechniek

Opleiding in samenwerking met Bouwend Nederland

Bent u werkzaam op het gebied van grondwatertechniek en wilt u zich verder ontwikkelen in uw vakgebied? Bijvoorbeeld verantwoordelijkheid kunnen dragen voor boor- en bemalingsprojecten? Dan is de opleiding Coördinator Grondwatertechniek een goede keuze voor u.

In deze opleiding staan vakkennis en praktische vaardigheden centraal. Er wordt aandacht besteed aan de BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling en de BRL SIKB 2100 Mechanisch boren met de bijbehorende protocollen. Daarnaast komen onderwerpen als wet- en regelgeving, leiderschap, vakmensen aansturen en conflicthantering aan bod.

Sluit u de opleiding met goede resultaten af, dan ontvangt u het branche-erkende getuigschrift 'Coördinator Grondwatertechniek'.

Praktische informatie

Opleidingsduur: 7 maanden (22 lesdagen en 2 toetsingsdagen)
Locatie: Velp
Kosten: € 4250,- (lid van de Vakgroep), € 5250,- (niet-leden)
Startdatum: najaar 2021

Vul het online formulier in om de flyer van Coördinator Grondwatertechniek te kunnen downloaden.

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (VVA) krijgen 10% korting op deze opleiding.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Interesse in de opleiding? Meld u aan!

Contact

T. 026 369 56 40
E. info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.