Coördinator Grondwatertechniek

Opleiding | geotechniek | bouwprojecten


Hoe hoger de eisen aan grondwatertechniek, 
hoe hoger de eisen aan grondwatertechnici.

Boor- en bemaling operaties bij bouw- en infraprojecten worden steeds complexer. Mede omdat overheden bij bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor drinkwater, beregening, proces- of bluswater en energiesystemen als koude-warmte opslag en warmtewinning steeds strengere eisen stellen aan de grondwatertechniek. En daarmee ook aan wie daarin actief zijn: de grondwatertechnici.

Om hen nog beter te maken in hun vak en om hun expertise, mede in het licht van de Omgevingswet, helemaal up to date te brengen met beleid en regelgeving, hebben HVHL en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland de cursus Coördinator Grondwatertechniek ontwikkeld.

De cursus, die een mix is van theoretische vakkennis en praktische vaardigheden, is onderverdeeld in vier modules:


1: Analyse ondergrond en grondwater
2: Ontwerp boor- en bemalingssystemen
3: Projectrealisatie
4: Projectmanagement

Elk van de modules, die overigens ook afzonderlijk zijn te volgen, wordt ´bekroond´ met een certificaat. Wie de hele cursus succesvol afsluit, is officieel en branche-erkend Coördinator Grondwatertechniek.

Praktische vaardigheden

In deze opleiding staan vakkennis en praktische vaardigheden centraal. Er wordt aandacht besteed aan de BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling en de BRL SIKB 2100 Mechanisch boren met de bijbehorende protocollen. Daarnaast komen onderwerpen als wet- en regelgeving, leiderschap, vakmensen aansturen en conflicthantering aan bod.

Voor deze opleiding zijn een aantal (vooropleidings)eisen nodig:
- Een SOMA-certificaat opleiding Bemaler of Boormeester.
- Diploma opleiding Bouwkunde, Civiele Techniek, Land- en Watermanagement of een vergelijkbare water-/milieu opleiding van minimaal mbo-niveau.
- Werkzaam bij een bevoegd gezag als vergunningverlener of handhaver in het kader van de Waterwet.


Getuigschrift

Sluit je de opleiding met goede resultaten af, dan ontvang je het branche-erkende getuigschrift 'Coördinator Grondwatertechniek'.

Praktische informatie

Opleidingsduur: 7 maanden (22 lesdagen en 2 toetsingsdagen)
Locatie: Velp
Kosten: € 5.370,00 (lid van de Vakgroep), € 6.643,00 (niet-leden)
Startdatum: 2025
(prijswijzigingen voorbehouden)

Meer weten?

Klik hier om de flyer van Cursus Coördinator Grondwatertechniek te downloaden. Of neem contact op met de HVHL Academy in Velp via 026 369 56 40 of [email protected].

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.