Food Technology

Cursus

Praktische informatie

Locatie: Leeuwarden
Kosten: €3.500,-
Cursusduur: 14 dagen
Startdatum: voorjaar 2021

Bekijk de flyer Food Technology voor het uitgebreide programma.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Contact

T. 058 284 61 60
E. info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in de cursus? Meld u aan!