Watertechnologie

Fysisch aangedreven watertechnologieën

Het gezamelijke Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes. Deze processen zijn gebaseerd op natuurkundige principes zoals thermodynamica, ultrasound en elektro-hydrodynamica. Het kenniscentrum wil met de ontwikkeling en de uitvoering van dit type onderzoeksprojecten bijdragen aan de vorming van jonge hbo-engineers, de ontwikkeling van de provincie Friesland en uiteindelijk van heel Nederland. Daarnaast ondersteunt zij de uitgangspunten en de visie van de WaterCampus en zet zij zich in voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor technologiebedrijven.

Over de lector

Dr. ir. Luewton L. F. Agostinho is natuurkundige en bouwkundig ingenieur. Hij studeerde af aan de Federal University of Ceará in Brazilië en promoveerde in Applied Physics aan de TU Delft. Luewton heeft op dit moment de leiding over het EHDA laboratorium van NHL Hogeschool in Leeuwarden. Het team heeft samengewerkt met verschillende bedrijven en kennisinstellingen in Europa en Zuid-Amerika en richt zich met name op de toepassing van EHDA in watertechnologiesystemen. Toepassingen die het EHDA laboratorium heeft ontwikkeld en onderzocht zijn bijvoorbeeld ontziltingsystemen, gas-odorisatiesystemen, emulgering en sproeidrogen.

Doel

Middels de uitvoering van toegepast onderzoek bijdragen aan de vorming van jonge hbo-engineers, de ontwikkeling van de provincie Friesland en uiteindelijk van heel Nederland. Ondersteunen van de uitgangspunten en de visie van de WaterCampus en zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor technologiebedrijven.

Wat wij doen

Ontwikkelen, opzetten, leiden en uitvoeren van projecten op het gebied van toegepast onderzoek binnen de watertechnologie. Leveren van input voor - onder andere - hbo-opleidingen, bedrijfstrainingen en technische ondersteuning van academische groepen.

Publicaties

 • Śmiech, K.M., Tolsma, A., Kovács, T., Dalbosco, V., Yasadi, K., Groendijk, L. & Agostinho, L.L.F. (2018). Comparing Mixed Media and Conventional Slow Sand Filters for the removal of Arsenic from Ground Water. Water 2018, 10(2): 119.
  doi:10.3390/w10020119

 • Ondimu, O.M., Ganesan, V.A., Gatari, M.J., Marijnissen, J.C.M. & Agostinho, L.L.F. (2017). Modeling simple-jet mode electrohydrodynamic-atomization droplets' trajectories and spray pattern for a single nozzle system. Journal of Electrostatics, 89: 77-87.
  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2017.08.001

 • Parmentier, D., Rybałtowska, A., van Smeden, J., Kroon, M.C., Marijnissen, J.C.M. & Lemos, L. (2016). Applying electrohydrodynamic atomization to enhance mass transfer of metal salts from an aqueous phase towards ionic liquids. Journal of Electrostatics, 80: 1-7.
  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2015.11.007

 • Agosthino, L.L.F., Tamminga, G., Yurteri, C.U., Brouwer, S.P., Fuchs, E.C. & Marijnissen, J.C.M. (2012). Morphology of water electrosprays in the simple-jet mode. Physical Review E, 86 (6): 066317.
  doi: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.86.066317

 • Verdoold, S., Agosthino, L.L.F., Yurteri, C.U. & Marijnissen, J.C.M. (2014). A Generic Electrospray Classification. Journal of Aerosol Sciences, 67:87-103.  
  doi: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2013.09.008

 • Sousa, C., Jeremiasse, A. & Agosthino, L.L.F. Análise da performance de um sistema eletroquímico com eletrodos especialmente revestidos (Ru MMO) como alternativa para procesos de desinfecção. Een door vakgenoten getoetste publicatie gepresenteerd tijdens de 25e conferentie van de Brazilian Sanitation Society (ABES). Oktober, 2017.

Kenniskring

 • Jan C.M. Marijnissen, PhD, docent, TU Delft, University of Nairobi, University of Florida, Wetsus
 • Lolke Sijtsma, PhD, docent, Wageningen UR
 • Marcio Botto, PhD, docent, Unifor
 • Michael J. Gatari, PhD, docent, University of Nairobi
 • Rafael Bastos, PhD, docent, UFV
 • Aize Tolsma, bachelor, project engineer, HVHL
 • Geert-Jan Luttikhof, bachelor, project engineer, CEW
 • Karolina M. Śmiech, master, project engineer, NHL
 • Marieke Krikke, master, project engineer, HVHL
 • Tom Wijers, master, project engineer, HVHL
 • Varun Aiyar Ganesan, master, project engineer, TU Delft, NHL
 • Sytze Pruiksma, master, project engineer, NHL
 • Francisco J. Guiscafre Rodea, PhD, onderzoeker, Finka United Farms
 • Marieke Vanthoor Koopmans, PhD, onderzoeker, Greenko Consultancy/UAQ
 • Rafael Cubero, PhD, onderzoeker, Wageningen UR

Contact

Lector: Luewton Lemos F Agostinho
E-mail:  [email protected] / [email protected]
Tel: +31-(0)624377484