Zuivelprocestechnologie

Samen met studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven richten we ons op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Voorbeelden hiervan zijn scheidingstechnologie, waarmee wordt gestreefd naar een maximaal gebruik van grondstoffen, en 'milde' processen, waarmee men de maximale voedingswaarde uit producten probeert te halen. Technologieën als deze zijn belangrijk voor zuivelbedrijven op weg naar een eco-efficiënte procesvoering, met een optimale productkwaliteit en zo laag mogelijke productiekosten en milieulasten.

Missie

Het versterken van de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland door het uitvoeren van toegepast onderzoek.  En het ontwikkelen van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.

Doel

Met studenten en docenten toegepast (wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren ten behoeve van hoofdzakelijk de Nederland gevestigde zuivelindustrie. Dit met een internationale samenwerking met universiteiten, en andere kennisinstellingen maar vooral ook andere lectoraten. Op basis van het onderzoek wordt het onderwijs continu gevoed met nieuwe kennis en de zuivelmodules ge-update. De zuivelopleiding wil hierdoor internationaal de toponderwijsinstelling voor toegepast zuivelonderzoek en -onderwijs worden.

Projecten

 • Waddenzuivel
  Op de Waddeneilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog bestaat de wens om lokaal melk te verwerken tot zuivelproducten. De bedoeling is om meer melk op de eilanden te verwerken tot kaas. Zo is er minder transport van melk naar de vaste wal. 
 • Procesoptimalisatie om voedingswaarde van melkpoeder te verbeteren
  Het productieproces van melkpoeder bestaat onder meer uit een aantal verwarmingsstappen, welke de voedingswaarde van het eindproduct beïnvloeden. Binnen het Go4Dairy project wordt met behulp van experimenten op laboratoriumschaal een deel van het productieproces van melkpoeder gesimuleerd. Aan de hand van de resultaten van deze experimenten, wordt een model opgesteld waarmee de mate van versuikering van eiwitten tijdens de productie voorspeld kan worden.
 • Preservering van rauwe melk
 • Effect van boerderij management op smaak en samenstelling melk
 • Optimalisatie bedrijfsvoering zuivelboerderijen
 • Evaluatie duurzaamheid zuivelprocessen en ingrediënten
 • Voorspellende computermodellen glycatie melkpoeder
 • Data-analyse in zuivelfabrieken
 • Integrale proces- en productoptimalisatie met computermodellen (gProms)
 • Nieuwe toepassingen van membraanscheiding
 • Optimalisatie van indampers en drogers
 • Optimalisatie van zuivelfabrieken en –ketens in de Balkan
 • Valorisatie van (zure)wei
 • Efficiëntie CIP/reiniging
 • Realisatie pilot plant met in-line modelsimulatie (DigiCooker – FACT)

Publicaties

Alle publicaties van het lectoraat ‘Zuivelprocestechnologie’ zijn te vinden op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Peter de Jong begon zijn loopbaan in 1986 bij Campina Melkunie in Woerden. Al snel stapte hij over naar NIZO food research in Ede. In de jaren '90 promoveerde De Jong aan de TU Delft op het onderwerp 'interactie tussen de verandering van eiwitstructuren in melk en de vervuiling van apparatuur'. Onder zijn verantwoording zijn wereldwijd bij talloze zuivelbedrijven de productieprocessen verbeterd. Denk hierbij aan het vergroten van de capaciteit, het borgen van de kwaliteit en de houdbaarheid van zuivelproducten en de ontwikkeling van duurzame nieuwe technologieën. Het gebruik van voorspellende computersimulaties loopt als een rode draad door deze verbeteringen.

Sinds 2012 is Peter vanuit NIZO food research anderhalve dag per week directeur van het onderzoeksprogramma 'Mild Separation for Food Applications' bij het Institute for Sustainable Process Technology in Amersfoort. Daar geeft hij leiding aan het industrieel onderzoeksprogramma dat zich bezig houdt met valorisatie van afvalstromen. Peter publiceerde meer dan 150 artikelen in wetenschappelijke en technologische tijdschriften.

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit een groep van experts die het project initiëren en samen (met studenten) uitvoeren op het gebied van zuivelprocestechnologie. Tegelijkertijd wordt de link gelegd met het onderwijs doordat verschillende experts/docenten deelnemen. Het lectoraat Zuivel procestechnologie werkt nauw samen met onderstaande lectoraten:

 • Food, Health & Safety: effect van procesvoering op de voedingswaarde van zuivelproducten.
 • Duurzame melkveehouderij en Smart Dairy Farming: integratie van de primaire keten bij de productie van duurzame zuivelproducten.
 • Watertechnologie: toepassen van watertechnologie in de zuivel (bijv. scheidingstechnologie, atomisatie) in onderzoeksprojecten.

Leden van de kenniskring

 • Dr. Peter de Jong
 • Dr.ir. Maykel Verschueren (NIZO food research)
 • Ir. Erwin Dijk (expert chemistry)
 • Ir. Piet Grin (expert processing)
 • Ir. Fons Michielsen (expert dairy technology)
 • Ing. Wieneke Rietman (expert computer modelling)
 • Ir. Koos de Vries (expert safety)

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar [email protected] of bel +31 66 5333 9459.