Inclusief Natuurbeheer

Door klimaatverandering, vervuiling en overexploitatie staan tropische bossen en koraalriffen onder druk. Dat bedreigt de biodiversiteit en de bestaanszekerheid van Inheemse Volkeren en lokale gemeenschappen. Het lectoraat Inclusief Natuurbeheer doet daarom praktijkgericht onderzoek naar natuurbescherming, milieurechtvaardigheid en armoedebestrijding.

Waarom dit lectoraat?

  • Door praktijkgericht onderzoek te doen, helpt het lectoraat om biodiversiteit duurzaam te gebruiken, behouden en herstellen. En om de bestaanszekerheid en rechten van Inheemse Volkeren en lokale gemeenschappen te versterken.
  • Hiervoor werkt het lectoraat intensief samen met lokale overheden en met internationale natuurbeschermingsorganisaties, zoals Wereld Natuur Fonds (WWF), International Union for Conservation of Nature (IUCN) en Tropenbos International.
  • Studenten doen onderzoek of lopen stage bij het lectoraat. Zij buigen zich bijvoorbeeld over het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de invloed van internationale handelsketens, milieucriminaliteit, gemeenschappelijk natuurbeheer en ecologisch herstel.
Flamingo vliegt door blauwe lucht

Missie en visie

Het lectoraat Inclusief Natuurbeheer voert praktijkgericht onderzoek uit naar het duurzaam gebruik, behoud en herstel van de natuur.

Onderzoekslijnen

Dit zijn de drie onderzoekslijnen waarmee het lectoraat werkt:

  1. Gemeenschappelijk natuurbeheer: Lokale gemeenschappen spelen een centrale rol in duurzaam landgebruik en natuurbescherming. Maar dat kunnen ze niet alleen. Hoe kunnen overheden en maatschappelijke organisaties lokale initiatieven het beste ondersteunen en opschalen?
  2. Milieurechtvaardigheid: Milieucriminaliteit brengt flinke schade toe aan natuur en milieu, en bedreigt de bestaanszekerheid van lokale gemeenschappen. Hoe versterken we het toezicht op en de handhaving van natuur- en milieuwetgeving?
  3. Natuurherstel: Door gedegradeerde ecosystemen te herstellen, dragen we bij aan het levensonderhoud en welzijn van lokale gemeenschappen. Maar projecten om invasieve plant- en diersoorten te verwijderen of om potentieel gevaarlijke soorten te herintroduceren, zijn vaak controversieel. Hoe creëren we lokaal draagvlak voor natuurherstel?

Projecten

Geografisch gezien focust het lectoraat zich op Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Daar voert het lectoraat - samen met maatschappelijke organisaties en lokale overheden - praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit.

Zo werken we op Bonaire samen met Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) om het beheer van het Bonaire National Marine Park te versterken. En we maken ons sterk voor het herstel van koraalriffen en kleinschalige visserij op de eilanden.

Bonaire gefotografeerd vanuit lucht

Publicaties

De wetenschappelijke publicaties uit de pen van het lectoraat Inclusief Natuurbeheer vloeien voort uit het praktijkgerichte onderzoek naar natuurbescherming, milieurechtvaardigheid en armoedebestrijding.

Uitgelichte publicaties

Alle publicaties van het lectoraat vind je op Greeni, de online bibliotheek van het groene hbo.

Over de lector

Lector Jan van der Ploeg studeerde Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Tussen 2001 en 2008 werkte hij op de Filipijnen, als coördinator van het veldstation van de universiteit. Daar zette hij een project op om de kritisch bedreigde Filipijnse krokodil in het wild te beschermen: de Mabuwaya Foundation.

Van 2015 tot 2018 leidde Jan een onderzoeksprogramma van WorldFish op de Salomonseilanden, over kleinschalige visserij. In Caribisch Nederland was hij vervolgens directeur van Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA). Sinds april 2023 is hij lector Inclusief Natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

“Als lectoraat proberen we de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en natuurbescherming te overbruggen. We vertalen wetenschappelijke kennis naar de praktijk. En we ondersteunen natuurbeschermingsorganisaties en lokale overheden in het zoeken naar effectieve, eerlijke en praktische oplossingen om biodiversiteit duurzaam te gebruiken, behouden en herstellen.”

Lector Jan van der Ploeg

Kenniskring

Met meerdere natuurbeschermingsorganisaties werkt het lectoraat nauw samen. Zoals:

In Caribisch Nederland is er een intensieve samenwerking met:

Studenten van verschillende opleidingen bij HVHL doen onderzoek of lopen stage bij het lectoraat, waaronder:

Meer weten?

Meer weten over het lectoraat Inclusief Natuurbeheer? Benieuwd naar de mogelijkheden van samenwerken? Of interesse in een stage of afstudeerproject? Bel of mail naar:

Dr. Jan van der Ploeg
Lector Inclusief Natuurbeheer

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 6 22 40 85 14

♦ LinkedIn
♦ ORCID
♦ Google Scholar