studie-keuze
Opleidingsgraad: Bachelor
Locatie: Leeuwarden
Opleidingsduur: 4 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Kust- en Zeemanagement (Bachelor voltijd)

Brochure Kust- en Zeemanagement Downloaden

De zee en jij

Dat het klimaat verandert, weten we allemaal. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor onze wereld, voor zowel de biologie, ecologie, flora en fauna van de oceanen als voor de kustveiligheid. Met de stijging van de zeespiegel worden de kusten en stranden kleiner. Tegelijkertijd neemt het gebruik van de kustgebieden eerder toe dan af. 

Deze veranderingen vragen om acties. Hoe kunnen we het binnenland blijven beschermen tegen de stijgende zeespiegel? Wat doen we met invasieve soorten zoals de Lion Fish die in de Caribische Zee het ecosysteem verwoest? Hoe wegen we alle belangen tegen elkaar af?  Hoe kunnen we de kust en de zee met al het leven erop en erin beschermen, maar er toch gebruik van blijven maken? Vraagstukken waar jij je als Kust- en Zeemanager bij uitstek mee bezig houdt, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Kust- en Zeemanagement is actueel

De kust en de zee zijn veel in het nieuws. Neem bijvoorbeeld de toekomstvisie voor de Waddenzee. Hierin is aandacht voor de beroepsvisserij, maar zeker ook voor de sportvisserij en voor andere toeristische activiteiten in de Waddenzee. De gebruikers van de Waddenzee  gaan niet altijd harmonieus samen. Daar ligt de uitdaging. Want juist de samenwerking tussen gebruikers maakt het duurzaam. De Kust- en Zeemanager kan hier bij uitstek de brug vormen.

Aanmelden voor deze studie Studielink