Kick-off RAAK-PRO project 'Duurzame bestrijding van de varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij'

29-11-2017

Op woensdag 22 november heeft de officiƫle kick-off bijeenkomst van het RAAK-PRO project Duurzame bestrijding van de varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij (project VSH bijen) plaatsgevonden. Frens Pries was dagvoorzitter en neemt namens Hogeschool Inholland deel aan dit project samen met onderzoekers Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Arista Bee Research en Bejo Zaden B.V.

De wereldvoedselvoorziening is in gevaar door een bestuivingscrisis. Wereldwijd worden 50-80% van onze gewassen bestoven door insecten, met een grote rol van honingbijen. De honingbij heeft het in Nederland en West-Europa moeilijk doordat een parasiet, de Varroamijt, de bijenvolken ernstig verzwakt. Hierdoor sterven veel bijenvolken. Bijenhouders bestrijding de Varroamijt maar dit is helaas niet effectief genoeg, schadelijk voor de bijen zelf en de middelen komen ook in de honing terecht. Ideaal zou zijn als bijenvolken zelf de Varroamijt zouden bestrijden.

Varroamijt bestrijdend (VSH: Varroa Sensitive Hygiene) gedrag komt sporadisch voor in bestaande bijenvolken. Het onderzoeksproject streeft naar een snelle teelt van volken met dit VSH gedrag. Natuurlijke selectie gaat te langzaam en is in de werkpraktijk onwenselijk. Het project wil voor Nederlandse bijenhouders gerichte selectie mogelijk maken met een eenvoudig toepasbare DNA technologie die VSH eigenschappen van bestaande volken kan bepalen. Dit wordt nagestreefd met onderzoek te doen naar het gedrag en de onderliggende genetica. Bij HVHL ligt, vanuit het lectoraat Bijengezondheid, de focus op het gedrag en de selectie van individuele bijen die een speciaal VSH gedrag vertonen. Het project wordt breed gesteund door Nederlandse bijenverenigingen, waaronder NBV, VCI, BBV en BVNI.

Kick off meeting bij Bejo Zaden BV

Op de foto: Kick-off meeting te gast bij Bejo Zaden BV in warmenhuizen, met bijenhouders en onderzoekers van Bejo Zaden BV, docent-onderzoekers van HVHL, van InHolland, onderzoekers van Arista Bee Research en project support medewerkers van HVHL.