RAAK-project FamilyDairyTech toegekend

25-06-2015

Hogeschool VHL heeft positief bericht gekregen over de subsidieaanvraag inzake het project FamilyDairyTech. Het RAAK-mkb project is toegekend door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO (Nationale organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Indiase markt

Hogeschool VHL gaat zich samen met tien Nederlandse bedrijven, Saxion Hogeschool en haar partner Agricultural Development Trust Baramati (India) bezighouden met de vraag: 'Hoe kunnen Nederlandse bedrijven voor melkveestalsystemen hun producten zo aanpassen dat ze via de Indiase markt een bijdrage leveren aan een duurzame en rendabele lokale melkveehouderij?'

Vraag naar zuivelproducten

In India is steeds meer vraag naar zuivelproducten. Indiase kleine en middelgrote familiebedrijven willen hierop inspelen en de Indiase regering is bereid hen hierbij te ondersteunen. Nederlandse bedrijven beschikken over bewezen kennis en een groot arsenaal aan producten en diensten voor betere stalsystemen en betere zuivelkwaliteit. India is hier ook in geĆÆnteresseerd.

Indiase markt

De Nederlandse technologie is echter hoogwaardig en duur. Een succesvolle betreding van de Indiase markt vraagt goedkope en robuuste systemen en producten die zijn aangepast aan de Indiase klimaat- en marktomstandigheden.

Meer informatie over het project FamilyDairyTech is te verkrijgen via Rik Eweg (Lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden bij Hogeschool VHL).