Decanendagen en nascholing

Wilt u als docent/decaan meer weten over de opleidingen en het onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)? Kom naar een van onze decanen/docentendagen. U bent van harte welkom met uw decanenkring, als groep docenten/mentoren van een scholengemeenschap of als individuele docent. Aan dergelijke decanen/docenten bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

In principe bepaalt u zelf de inhoud van een docenten/decanendag (of middag). Onze ervaring is dat docenten/decanen graag ingaan op zowel de onderwijskundige als de inhoudelijke aspecten. Opties die wij graag aanreiken liggen in de volgende lijn. We gaan bijvoorbeeld in op de verschillende leerwegen en het verschil tussen HBO en WO. U maakt kennis met studenten en docenten die al uw vragen graag beantwoorden. U maakt een excursie naar een werkplek van een afgestudeerde of een stageplek van een student. Studenten vertellen alles over hun opleiding, aansluiting voortgezet onderwijs - hoger onderwijs en studiekeuze.

Decanen/docentendag kunnen gehouden worden op een onderwijslocatie (Velp of Leeuwarden) maar ook andere locaties zijn in overleg mogelijk.

Nascholing

Regelmatig organiseert HVHL bijscholingsdagen voor vakdocenten. Wij doen dat regelmatig in nauwe samenwerking met organisaties als VECON of NVON. Tijdens deze dagen wordt u met lezingen en workshops bijgeschoold op een onderwerp binnen een van de kennisdomeinen van onze  hogeschool.

Daarnaast verzorgt onze afdeling Trainingen en Cursussen (T&C) verschillende cursussen die speciaal zijn ontwikkeld voor vakdocenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Onderzoeksvaardigheden voor docenten.