Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo


Voor veel havisten is de overgang naar een vervolgopleiding in het hbo groot. Het Aansluitnetwerk vo-ho Fryslân heeft een brochure ontwikkeld voor havo teams en havo docenten waarin wordt beschreven welke vaardigheden op het hbo meer, en op een hoger niveau, gevraagd worden.

De brochure beoogt te stimuleren dat binnen de bovenbouw havo havisten meer gaan werken aan verbetering van hun studievaardigheden. Uit (internationaal) onderzoek is gebleken dat studievaardigheden een relevante factor is voor studiesucces. Dit maakt de brochure ook voor het hbo zeer interessant: het geeft aan welke vaardigheden havisten minder beheersen, waar mogelijke valkuilen liggen.

De digitale versie van deze brochure is hieronder te bekijken:

Digitale brochure 'Generieke studievaardighedenset' Bekijk

Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Het Aansluitingsnetwerk heeft deze set ingebracht bij alle DOTs (vo-docentontwikkelteams) en op studiedagen (zoals de docentendag). De werkgroep havo-hbo is verder gegaan met het implementeren van studievaardigheden op de havo, bijvoorbeeld bij het profielwerkstuk. Jelle Nauta, docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en tevens Coördinator Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân, Coördinator Netwerk Noord en Projectleider Aansluitteam HVHL is mede auteur van deze brochure.

Intussen zijn er aanvullende producten bij de generieke studievaardighedenset havo-hbo ontwikkeld. Kijk voor voor meer informatie en downloads op de website van het Aansluitingsnetwerk.

Generieke studievaardighedenset