Lesmaterialen

Veel van de onderwerpen waar docenten en onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) mee bezig zijn, passen heel goed bij het voortgezet onderwijs. Thema’s van vakken als biologie, aardrijkskunde, economie, scheikunde of bijvoorbeeld maatschappijleer raken de expertisegebieden van HVHL.

Waar mogelijk probeert de hogeschool kennis beschikbaar te stellen aan docenten van het voortgezet onderwijs. Zo werken in Docentontwikkelteams (DOT’s) docenten van hbo en vo samen om nieuwe leermiddelen te ontwikkelen. Deze materialen vindt u hieronder.

Bent u vakdocent op een havo, vwo of mbo en wilt u in contact komen met een vakgenoot binnen onze hogeschool? Wilt u deelnemen aan een Docentontwikkelteam? Stel uw vraag dan via [email protected] en wij brengen u in contact met de juiste persoon.

Lesmateriaal downloaden

Een burger van eendenkroos
Peter Visser heeft met de collega’s van de DOT biologie in Leeuwarden een verzameling opdrachten ontwikkeld die naadloos aansluiten op het havo examenprogramma van biologie. De opdrachten houden onderling verband met elkaar en bevatten veel praktische experimenten. Onderdelen van de N-kringloop staan bij veel opdrachten centraal. Daarnaast komen diverse andere biologische concepten in beeld zoals fotosynthese, symbiose en biotische factoren. Het ontwerp van een eigen eendenkroosteelt loopt als een rode lijn door de lessenserie heen. In de eindopdracht wordt een eendenkroosburger gebakken en het ontwerp van een eendenkroosteelt gepresenteerd.
Bij het tot stand komen van dit lesmateriaal is gebruik gemaakt van kennis en expertise vanuit opleidingen, projecten en lectoraten van HVHL.

Een burger van eendenkroos Download(pdf - 5,9MB)

Van aardappeleters tot cisgenese
Peter Visser en Jos Kramer maakten de bekroonde lessenreeks Van aardappeleters naar cisgenese voor het nieuwe examenprogramma biologie, waarbij wordt uitgegaan van de samenhang met de praktijk. In de reeks passeren verschillende ‘contexten’ de revue, van consument tot veredelaar. Zo proeven leerlingen bijvoorbeeld in de eerste les verschillende soorten aardappelen en beoordelen ze de aardappels aan de hand van diverse criteria.

Van aardappeleters tot cisgenese Download(pdf - 2,1MB)
Praktische opdracht: Doping voor de aardappel (bovenbouw havo) Download(docx - 81kB)

DNAbAND
DNAbAND® is aanvankelijk ontwikkeld voor 1e jaars modules moleculaire biologie binnen de unit Life Sciences & Technology, een samenwerking tussen HVHL en de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Ook voor middelbare scholieren en studenten binnen het mbo is het een aantrekkelijk leermiddel.

Let op: bestel een eigen DNAbAND (één per school). Neem hiervoor contact op met Nynke Verduijn.

Docentenhandleiding DNAbAND Download(pdf - 986kB)
Presentatie DNAbAND Download(pptx - 26,3MB)

Genomisch Kookboek
Een goede basiskennis van DNA is belangrijk om studenten van de toekomst voor te bereiden op een wereld waarin die kennis een steeds grotere rol gaat spelen. Het Genomisch Kookboek benadert het onderwerp moleculaire genetica op een eigenzinnige manier. Moleculair biologische processen worden inzichtelijk gemaakt met metaforen rondom koken, die prachtig zijn weergegeven in fotostrips van Ype Driessen. De bijpassende recepten van Jeannette Nieuwenhuis maken het kookboek af. Bij het Genomisch Kookboek hoort een lessenserie voor de bovenbouw van havo en vwo. De leerlingen frissen hun kennis over moleculaire genetica op, leren iets nieuws, of begrijpen een proces misschien beter dankzij de fotostrips. Het lesmateriaal is gratis te downloaden.

Let op: het Genomisch Kookboek kunt u hieronder downloaden. Evt. kunt u deze bestellen als gedrukte versie; neem hiervoor contact op met Jeannette Nieuwenhuis.

Genomisch Kookboek Download(pdf - 20MB)
Docentenhandleiding Genomisch Kookboek Download(pdf - 453kB)
Leerlingenhandleiding Genomisch Kookboek Download(pdf - 562kB)

Levende Legpuzzel
Deze puzzel is beschikbaar voor docenten biologie in het kader van het project BOBB (biologisch onderzoek breder bekend) waarbinnen eerder een vergelijkbaar leermiddel is gelanceerd (DNAbAND, een klittenbandmodel om uit te leggen hoe DNA vermeerdering werkt).
Met de Levende Legpuzzel kan interactief duidelijk worden gemaakt hoe het kloneren van DNA in zijn werk gaat.

Docentenhandleiding Levende Legpuzzel Download(pdf - 762kB)
Presentatie Levende Legpuzzel Download(pptx - 1,7MB)