Digitaal lesmateriaal voor aardrijkskundedocenten

Bent u als aardrijkskundedocent op zoek naar digitaal lesmateriaal voor uw havo- of vwo-klassen? Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft haar expertise op het gebied van water, rivieren en landschap gebruikt om een pakket lesmateriaal over hoogwaterproblematiek samen te stellen. Dit pakket is bij uitstek geschikt om te gebruiken voor afstandsonderwijs.

In de opleidingen van HVHL die zich met de groene leefomgeving bezig houden, buigen onze docenten, studenten en onderzoekers zich onder meer over maatregelen tegen overstromingsrisico’s en de gevolgen voor de omgeving. Deze kennis willen we graag delen met het voortgezet onderwijs.

Lespakket

Integraal waterbeleid is een van de onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde voor havo en vwo. In het lespakket ‘Hoogwaterproblematiek’ komen allerlei aspecten van overstromingsgevaar in het rivierengebied aan de orde die passen in de examenstof.
Het lespakket bestaat uit vijf onderdelen:
-Instructie voor docenten
-Video-les over water in onze leefomgeving met korte informatie over het wateronderwijs op HVHL
-Video-excursie en veldcollege over het rivierenlandschap
-Opdracht voor leerlingen (Word-document, kaarten)
-Feedback over opdracht (video)

Met het materiaal kunnen leerlingen zo’n 4 tot 6 uur praktisch en theoretisch bezig zijn.

Aardrijkskundeles langs de rivier

Bestellen

Het lespakket Hoogwaterproblematiek kunt u gratis bestellen bij de samensteller van het lessenpakket Dan Assendorp, docent Land- en Watermanagement bij HVHL, via [email protected] of telefonisch op 026-3695805.  Het pakket wordt u digitaal toegestuurd.

Wij wensen u succes met uw digitale lessen!

Trefwoorden: